Meny
Fergefri E39 presser ut andre veiprosjekt

Publisert
25.August.2017

Fergefri E39 presser ut andre veiprosjekt

En fordobling av kostnaden knyttet til regjeringens megaprosjekt, Fergefri E39, skyver flere titalls andre veiprosjekter ut. Dette er uakseptabelt, ifølge kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen.

– Uakseptabelt, det nye Stortinget må se på prioriteringene på nytt, sier Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord.

På regjeringens store satsing, Fergefri E39, er kostnadene økt med cirka 100 prosent på fire år og anslått å koste 340 milliarder kroner inklusive merverdiavgift, ifølge komitemerknader fra Arbeiderpartiet under behandling av Nasjonal Transportplan (2019-2029) i juni.

– Dette er helt uakseptabelt. Prosjekter med høy politisk prestisje spikres fast på grunnlag av alt for lave kostnadsanslag, og når kostnadene øker, skyves andre viktige prosjekter inn i evigheten, skriver Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge i et innlegg i Dagens Næringsliv i dag.

Oppjustert med cirka 40 prosent

Kostnadsanslagene som ble brukt på veiprosjekter for fire år siden er oppjustert med cirka 40 prosent i gjennomsnitt. I NTP (2018-2029) gjøres det en gjennomgang av alle aktuelle større veiprosjekter, som også lå inne i forrige NTP (2014-2023). Dette er nedslående lesning.

For de prosjektene som var forutsatt startet opp i perioden 2014-2017 er kostnadsanslagene økt med 28 prosent.

For de prosjektene som skulle vært gjennomført mellom 2018 og 2023 er kostnadsanslagene nå 21 prosent høyere.

For prosjekter som skulle fullføres etter 2023 er kostnadsanslagene økt med 60 prosent

Den foreslåtte økningen til veiinvesteringer i de nærmeste seks årene er bare 11 prosent sammenlignet med bevilgningene i år. Det betyr at vi får realisert færre veiprosjekter enn vi ble lovet, fordi kostnadsanslagene vokser mer enn dobbelt så raskt som bevilgningene.

– Vi må innse at pengene er blitt borte på veien. Det nye Stortinget bør se på prioriteringene på nytt. Alt for mange gode veiprosjekt over hele landet er skjøvet vekk for å finne plass til Fergefritt E39, sier Hagen.