Meny
Fleksibilitet er nøkkelen til fremtidssuksess i maritime operasjoner

Publisert
02.June.2015

Fleksibilitet er nøkkelen til fremtidssuksess i maritime operasjoner

Fleksible teknologier sikrer morgendagens fartøyer mot svingninger i drivstoffpriser og rater.

Nor-Shipping på Lillestrøm samler maritime industriledere fra hele verden for å diskutere status og fremtiden for bransjen. Under åpningskonferansen pekte Heikki Soljama, leder for ABBs marinevirksomhet, på den viktige rollen teknologi har for fremtidig suksess innen industrien.

– Det siste tiåret har en usikker global økonomi og varierende drivstoffpriser endret sjøfart fra å være investerings- til operasjonsintensiv. Derfor er fleksibilitet oppskriften for å sikre lønnsomhet. Det vet våre kunder, og våre løsninger må reflektere det. Konkurransekraft starter med et design som kan respondere på endringer i markedssituasjonen og fortsetter gjennom hele den optimaliserte livssyklusen til et fartøy, forteller Soljama.

For å være helt transformerbar må skipsteknologien være fleksibel nok til å oppnå optimal effektivitet med ulike typer drivstoff, forskjellige hastigheter og driftsbetingelser.

Det er noe av bakgrunnen til den økende populariteten for elektriske fremdriftssystemer. Ifølge Clarksons Research, et ledende analysebyrå for maritim bransje, har slike systemer økt med tolv prosent det siste tiåret, tre ganger raskere enn veksten i den globale flåten. Myndighetskrav for lavere utslipp i urbane strøk vil trolig akselerere denne utviklingen.

[factbox id=”1″]

– ABB har spilt en sentral rolle i å sette reduserte utslipp på agendaen, spesielt lokal forurensing i befolkede havneområder. Initiativet utslippsfrie havneanløp (Zero Emissions Port Call), hvor skip går over til batteridrift nær havner og benytter landstrøm fra fornybar-dominerte strømnett under oppholdet, er fullt og helt basert på teknologier som allerede finnes, sier Soljama.

Smarte skip som er på nett er et annet område i rask utvikling. Tjenester som fjerndiagnostikk muliggjør overvåking, feilsøking og forebyggende vedlikehold fra støttesentre og bidrar til optimalisering av både drift og livssyklus. Å ha færrest mulige driftsforstyrrelser er alfa og omega, spesielt for frakt av kostbare råvarer som LNG og fartøyer med høye dagrater, for eksempel offshorefartøyer.

ABB lanserer en ny generasjon elektriske fremdriftssystemer, Azipod D, på Nor-Shipping. Nyheten er utviklet med tanke på fjernovervåking, tilstandsbasert vedlikehold, diagnostikk og feilsøking. Azipod D, som er designet for å møte kravene til pålitelighet for offshorefartøyer og mange andre skipstyper, kombinerer velprøvd og drivstoffeffektiv teknologi med vedlikeholdsvennlig konstruksjon.