Meny
Flere fyllestasjoner for flytende biogass er nøkkelen til bærekraftig transport Foto: Gasum

Publisert
21.October.2020

Flere fyllestasjoner for flytende biogass er nøkkelen til bærekraftig transport

Mens mange transportselskaper vurderer å bytte til fornybart drivstoff, har Bring Åkeri i Vårgårda i Sverige allerede tatt steget. Nå gleder de seg over at Gasum bygger ut nettverket av fyllestasjoner, slik at flere kan gjøre som dem.

– Reisen vår startet for ti år siden. Det var da vi for alvor begynte å lete etter alternative drivstoff. Vi så hvilken vei det gikk og bestemte oss for å ligge i forkant av utviklingen. På den tiden var det ikke så mange som snakket om bærekraft. Kundene var fortsatt mest interessert i prisene, sier Magnus Nilsson hos Bring Åkeri i Vårgårda i Sverige.

I dag har bedriften oppgradert hele kjøretøyparken til forbybart drivstoff. Seks av lastebilene går på flytende biogass og kjører mellom Göteborg og Stockholm.

– Utbyggingen av fyllestasjoner går raskt. Det er bra for både klimaet og transportbransjen. Hvis vi tanker i Göteborg på morgenen, kan vi laste opp i Vårgårda etter lunsj og kjøre opp mot Norrköping og Stockholm. Langs denne ruten finnes det allerede flere stasjoner, noe som gir oss god rekkevidde ut i landet.

Flytende biogass spiller en viktig rolle i overgangen til et fossilfritt samfunn, og kan redusere utslippene med opptil 90 prosent. Derfor er tempoet høyt når Gasum bygger ut stasjonsnettverket i Norden. En ny fyllestasjon ble åpnet ved E4 i Ljungby tidligere i år, og nylig ble det også innviet en stasjon i Göteborg. Neste i køen er Helsingborg. Per i dag har Sverige 23 fyllestasjoner for flytende gass, og 13 av disse tilhører Gasum.

– Man kan si at vi lever i en ny tid. Miljø- og klimaspørsmålene har fått en større plass i samfunnet. Kundene våre vil nå bærekraftmålene sine, og forbrukerne presser på for forandringer. I dag forstår alle at vi må hjelpe til. Vi må gjøre endringer her og nå. Det finnes ikke noe alternativ, sier Magnus Nilsson.

En gassdrevet lastebil er en stor investering, men det finnes mange ordninger der man kan søke om økonomisk støtte, for eksempel Drive LBG, Klimatpremien og Klimatklivet i Sverige. Gasum har i søknadsperiodene hjulpet til med søknader til Klimatklivet. Dette kunne man gjerne fortsatt med, men i skrivende stund er det ingen som vet om den svenske regjeringen vil fortsette med denne satsingen i 2021.

– Investeringsstøtte eller ikke – det har blitt større betalingsvilje for bærekraftig transport, og det begynner å merkes på veiene. I tillegg har Gasum planer om å utvide stasjonsnettverket sitt. Om fem år kommer ikke kundene til å ville betale for noe annet enn bærekraftig transport, og det kommer heller ikke til å finnes noe annet på markedet, konstaterer Magnus Nilsson.

For Magnus og kollegene på Bring Åkeri i Vårgårda, ser fremtiden lys ut. Nå håper de at flere transportselskaper skal ta steget og legge om.

– For oss her i Vårgårda innebærer omstillingen til fornybart drivstoff at vi kan redusere CO2-utslippene våre med 4100 tonn i året. Hvis vi kan gjøre avtrykket vårt så mye mindre, tenk hva det kan gjøre for klimaet hvis hele transportbransjen skifter til fornybart.