Meny
Flere hundre hydrogentaxier kommer de neste årene Illustrasjon: Cabonline

Publisert
25.May.2021

Flere hundre hydrogentaxier kommer de neste årene

Cabonline og Everfuel inngår avtale om å utvikle markedet for hydrogenkjøretøy i taxinæringen i Norden og inngår innkjøpssamarbeid med Toyota Norge.

Samarbeidet innebærer å tilby løyvehavere incentiver fra Cabonline samtidig som Everfuel vil tilby deltakende løyvehaverne prisrabatter for bruk av Everfuels fyllestasjoner.

Everfuel og Cabonline har i forbindelse med dette prosjektet også inngått samarbeidsavtale med Toyota Norge om å tilby den helt nye Toyota Mirai til løyvehavere, først i Oslo-regionen, og dernest i de større byene hvor det suksessivt etableres fyllestasjoner.

– Langsiktige partnerskap er avgjørende for å etablere grønt hydrogen som transportnæringens fremste nullutslippsdrivstoff. Samarbeidet mellom Cabonline, Toyota og Everfuel er et godt eksempel på hvordan man kobler sammen hele verdikjeden fra sikker produksjon, distribusjon og fylling av hydrogen med bilprodusenter og sluttbrukere for å kommersialisere grønt hydrogen og av-karbonisere transportsektoren, sier Jacob Krogsgaard, CEO og grunnlegger av Everfuel.

– Vi har en klar ambisjon om å levere de første 100 bilene til taxinæringen i Oslo innen utgangen av 2022 innenfor rammen av dette samarbeidet. For Toyota er dette en del av en internasjonal strategi for å bygge hydrogenmarkedet, sier Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge.

– Hydrogendrevne taxier har alle fordelene ved å være nullutslipp samtidig som drivstofftanken fylles på 3 minutter. Dette er vist med stor suksess i Paris, og jeg har tro på at vi gjennom dette samarbeidet skal gjøre hydrogenteknologien tilgjengelig og konkurransedyktig. Oslo kommune ønsker 20% av totalt ~2500 taxier i Oslo på hydrogen, og det skal vi klare om Enova kan bidra ved å gi nødvendig støtte til de taxieierne som går først, sier Dag Kibsgaard-Petersen, Konsernsjef i Cabonline Group og adm.dir. i Norgestaxi.

Hydrogendrift er attraktivt for taxinæringen fordi det gir høyere effektiv driftstid og dermed bedre inntjening for løyvehaverne. Samtidig kan hydrogendrift redusere ladekøen i de store byene og ytterligere forsterke driftstidsfordelen for løyvehaverne. Ladekapasitet forventes å bli en alvorlig flaskehals for elbiler om man ikke lykkes med å byggen balanse mellom el og hydrogen. Bare i Oslo anslår Cabonline at man ville trenge opp til 10 store ladeterminaler for å betjene taxinæringen om alle skal over til å drives bare på batteri. Dette er plasser Oslo kommune foreløpig hverken har konkrete planer for eller tomter til. På sin side har Oslo kommune lagt til grunn at minst 20% av Oslos taxier skal gå på hydrogen når man de neste årene vil kreve nullutslipp i hele indre by.  Cabonline, Toyota og Everfuel, ønsker sammen å bidra til å oppfylle denne ambisjonen.