Meny
Flytter 16.000 tonn fra veg til bane

Publisert
19.April.2017

Flytter 16.000 tonn fra veg til bane

Et bredt samarbeid mellom mange aktører har ført til at 1400 trailere i året med armeringsnett nå skal fraktes fra Mo i Rana med tog istedenfor bil.

I fjor høst flyttet Celsa Steel Service sin produksjon av armeringsnett fra Storo i Oslo til en nyopprettet fabrikk i Mo industripark. Årlig skal mer enn 16.000 tonn med stål fraktes til Oslo, Drammen, Kristiansand og Trondheim. Flere destinasjoner kan bli aktuelle etter hvert.

Målrettet samarbeid

Celsa inngikk nylig en treårig avtale med det lokale transport- og logistikkfirmaet Meyership, som innebærer at dette godset skal fraktes med tog og ikke med bil.

– At industrigods igjen tar toget er et resultat av målrettet samarbeid mellom Bane NOR, industri, transportnæring, terminaleiere og kommuner langs Nordlandsbanen, sier Kjell Ivar Maudal, leder for godsterminalene i Bane NOR.

Jernbanefrakt konkurransedyktig målt mot bil

Meyerships etablering av den nye Helgelandsterminalen i Mo, hvor flere store fraktselskaper holder til rett ved siden av jernbanens godsterminal, har ført til lavere kostnader og gjort jernbanefrakt konkurransedyktig målt mot bil. Bane NOR har gjort flere tiltak for å tilrettelegge, blant annet ved å tillate Meyership å etablere en intern atkomst mellom de to terminalene.

– Vi ser det ligger et stort potensiale i dette området. Gjennom samarbeid med offentlige og private aktører ser vi muligheter som gjør at avtalen mellom Celsa og Meyership kan bli starten på noe virkelig positivt. Det er mange parter som er involvert og kan høste gevinster, sier Maudal.

– Bane NOR bidrar med informasjon til næringen om de mulighetene som jernbanen gir. Vi tilstreber å være nøytrale og opptre som en tilrettelegger, legger han til.

Den svenske logistikkeksperten Fredrik Bärthel har regnet på gevinstene av avtalen mellom Celsa og Meyership. Flytting av denne transporten fra bil til tog innebærer en bedring av trafikksikkerheten med 67 prosent, samt en reduksjon av samfunnsøkonomiske kostnader med 40 prosent, klimakostnader med 75 prosent og luftforurensing med 82 prosent.