Meny
Flytter fra Jessheim etter 42 år: Volvo Truck Center Gardermoen åpnes

Publisert
13.February.2019

Flytter fra Jessheim etter 42 år: Volvo Truck Center Gardermoen åpnes

Volvo Truck Center Jessheim flytter ut av et 42 år gammelt anlegg og inn i et splitter nytt moderne anlegg til vel 92 millioner på Hovinmoen ved Gardermoen. Samtidig skifter de navn, til Volvo Truck Center Gardermoen. Med dette etableres et viktig servicepunkt for transportnæringen midt i et område med en rekke transportører og logistikksentere.

– Dette har vi sett frem til lenge og det blir et løft for alle ansatte å få ta i bruk et topp moderne, lyst og trivelig anlegg strategisk plassert her i et viktig transport- og logistikkområde, sier daglig leder Ove Kjærstad, som lover full drift på nytt sted fra mandag 11. februar.

Volvo Truck Center Gardermoen er et av syv anlegg eid av Volvo Norge. Nyanleggets utforming og innhold gjør at man forventer en mye mer effektiv drift enn det som har vært mulig i et gammelt anlegg. Det nye anlegget ligger noen hundre meter fra E6 ved avkjøring nord til Jessheim og Gardermoen.

Anlegget er bygd av Fabritius Gruppen etter Volvos spesifikasjoner og leies på en langtidskontrakt. Tomten på 20 mål gir gode muligheter til parkering av så vel kundebiler som bruktbiler. Det er planer om å etablere et bruktsenter for busser på anlegget etter hvert.

– Selve bygget har flate på 3800 m2 og har 6 gjennomgående løp i hovedverkstedet, hver på 36 meter. I tillegg har vi to løp til, et for PKK som også er et ADR – løp så vi kan ta inn lastebiler med farlig gods, og ett kombinert løp for klargjøring- og vaskehall, kan Kjærstad fortelle.

Fjernvarme

Hele første etasje av bygget har gulvvarme, i form av vannbåren fjernvarme. Dette i kombinasjon med et moderne ventilasjonsanlegg sikrer et godt arbeidsmiljø i verkstedet. To av de seks gjennomgående løpene er utstyrt med søyleløftere som er fleksible for å passe alle kjøretøykombinasjoner. Ett løp er bygd med grav og bremserulle for test av bremsene på tunge kjøretøy.

I løpet med bremserulle er det investert i topp moderne utstyr med cross-sjekk og utstyr som automatisk måler dekkmønsterdybde på alle hjul idet kjøretøyet kjører inn i hallen.

I den ADR-godkjente PKK hallen (hall for Periodisk Kjøretøykontroll) er det også grav og bremsetester med cross-sjekk og automatisk sjekk av mønsterdybde ved innkjøring.

I verksteddelen finnes også et komponentverksted, med vaskeplass, et eget rom for fartskrivere og et lite område med mulighet for bearbeiding av jern og stål.

Alle væsker som er nødvendige i et tungbilverksted er lagt i rør i gulvet og fylles fra tårn som er tilgjengelige ved hver arbeidsplass. Her er både hydraulikkvæske, frostvæske i to kvaliteter og en rekke oljekvaliteter, fett og luft samt vann tilgjengelig.

Portene blir fjernstyrt slik at mekanikerne kan styre porten fra kjøretøyet som skal inn i ett av verkstedløpene. De seks hovedløpene har tilgang til en stor traverskran for løft av tunge komponenter.

Høyere effektivitet

Med bedre lokaliteter sikres også en bedre effektivitet. Ikke minst har delelager og delemottak fått en optimal utforming og vi kan nå i mye større grad jobbe for å forhåndsplukke alle deler og rekvisita til neste jobb slik at mekanikeren kan hente alt som er nødvendig idet bilen skal kjøres inn.

Delelageret får en lagerheis med plass til mange komponenter og en hems over lageret med ytterligere lagringsplass.

Ove Kjærstad har med seg en dyktig organisasjon med 19 mekanikere og fem lærlinger, fem på delelager én lastebilselger og syv i administrasjonen. Antallet mekanikere øker med fem5 mann etter flyttingen – disse kommer fra bussverksteder på Maura og i Lillestrøm som avdelingen på Jessheim tidligere drev.

– For de ansatte har vi fått bra garderobefasiliteter og en hyggelig kantine i annen etasje i administrasjonsdelen. Innenfor kundeinngangen er det et sjåførhjørne med sittegruppe og kaffemaskin. Kunder har eget toalett i tilknytning til dette området og til og med en dusj som sjåførene kan benytte sier Ove Kjærstad.

Kundemottaket har tre plasser og de som sitter i front og tar i mot kundene har i tillegg arbeidsplasser like bak for å kunne gjøre nødvendig kontorarbeid.

Anlegget inneholder selvsagt også flere møterom med gode fasiliteter og ekstra kontor med tanke på en eventuell økt bemanning.

Åpningsfest senere

– Anlegget skal selvsagt drives på to skift for best mulig service og utnyttelse. Vi starter opp med full drift fra mandag 11. februar, men utsetter åpningsfesten til senere på våren. Vi gleder oss til dette og ønsker nye og gamle kunder velkommen til Hovinmoen 18, slutter daglig leder Ove Kjærstad.

Fakta: Volvo Truck Center Gardermoen

Adresse; Hovinmoen 18
20 mål tomt
3800 m2 bygg
Hvorav: Verksted 2332 m2 , teknisk rom 185 m2, lager 359 m2, miljøstasjon 100 m2, kontor/trapperom 831 m2
Totalt 8 gjennomgående løp
Egen ADR – godkjent hall
Eget løp for klargjøring – overlevering av nybil
2 skift drift
42 ansatte
Åpnet 11. februar