Meny
Flytter gods fra vei til sjø og bane

Publisert
22.August.2018

Flytter gods fra vei til sjø og bane

Greencarrier, Green Cargo, Unifeeder og Ranheim Paper & Board har inngått en unik transportavtale som flytter betydelige transportvolumer fra vei til bane og sjø via Drammen havn.

Avtalen innebærer transport av papir fra Trondheim, via Drammen havn og Rotterdam havn, til Wien i Østerrike på jernbane og båt i stedet for lastebil. Assisterende havnedirektør ved Drammen havn; Ivar Vannebo, opplyser at man gjennom den nye avtalen reduserer bruken av lastebil, mellom papirfabrikken på Ranheim til trykkeriet i Wien, fra 2400 kilometer til kun 24 kilometer.

Det nye samarbeidprosjektet ble presentert under et arrangement på fullriggeren ”Sørlandet” under Arendalsuka forrige uke. Temaet for arrangementet, som var i regi av Norske Havner og Drammen havn var; ”Alle” snakker om å flytte gods fra vei til sjø og bane, men det skjer lite. ”Utviklingen den siste tiden har nemlig vært at godstrafikken på sjø og bane, stikk i strid med politiske direktiver og ønsker, har stagnert til fordel for transport på vei, og den nye transportavtalen ble ikke uventet skamrost av representanter fra både Bane NOR, Kystverket og samferdselspolitikere under arrangementet i Arendal.

Selskapene Green Carrier (speditør), og transportselskapene Unifeeder (båt) og Green Cargo (bane) er med på det unike samarbeidet der de første containerne allerede har blitt transporter på den helt nye og mer miljøvennlige ruta fra Trondheim til Wien, en transport som fungerer utmerket via det intermodale knutepunktet på Drammen havn.

Lovprises

– Det som skjer i Drammen og Ranheim er et eksempel på at man greier å samhandle mellom næringsliv, sjø og bane, uttalte leder for terminaler i Bane NOR, Kjell Ivar Maudal, mens seniorrådgiver i Kystverket, Thorkel Askildsen mener det er mye å lære av dette prosjektet. – Drammen havn har vist ved en rekke tilfeller at de er flinke til å fasilitere og få alle til å trekke i samme retning, kommenterte Askildsen.

Arne Nævra (SV) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite roste også det nye samarbeidet, samtidig som han påpekte at oppfølgingen av Stortingsvedtaket om å få mer gods over på bane og båt har vært ”forbanna dårlig”.

– Derfor er lokalt engasjement som i Drammen og Ranheim veldig bra. Problemet er at dette engasjementet ikke er like stort på nasjonalt nivå, sa Nævra.

600 færre lastebil-transporter

Ranheim Paper & Board, som holder til like utenfor Trondheim, har 179 ansatte og omsatte i fjor for cirka 600 millioner kroner. «Hvert år produseres det 110.000 tonn papir og emballasje derav mye fraktes til kunder i Europa, og i tillegg tar fabrikken imot 125.000 tonn returpapir fra Norge og Sverige som brukes i produksjon av nytt papir.».

– Vi har hittil utelukkende benyttet oss av lastebil-transport, og det har årlig gått 14.000 lastebil-transporter til og fra vår fabrikk gjennom store deler av Norge og nedover i Europa. Vi har et sterkt ønske å bli mer miljøvennlige, og derfor har vi nå inngått en avtale om å bruke sjø og bane i forbindelse med transporter til Wien, sier Supply Chain Manager Trond Ole Winther i Ranheim Paper & Board som ikke ser bort fra at avtalen kan bli utvidet på sikt.

– Det dreier seg om 15.000 tonn, eller cirka 600 containere i året, som nå vil bli fraktet på bane og båt i stedet for med lastebil. Vi sparer dermed vårt eget nærmiljø for mye forurensing og trafikk, samt at vi sparer miljøet totalt for 600 tonn med CO2-utslipp, opplyser Winther.

Konkurransedyktig

– I tillegg viser denne løsningen seg også å være konkurransedyktig i pris og ikke minst er den like pålitelig. Det innebærer også større lagringsmuligheter og depoter, samt at det innebærer betydelig mindre risiko for skader og utgifter i den forbindelse, sier Winther som legger til at det var det store engasjementet og gjennomføringsviljen som gjorde at selskapet valgte Drammen havn og de andre aktørene som partnere. I tillegg har Rolf Aarland ved Logistica i Trondheim bidratt sterkt til at avtalen kunne inngås.

Havnedirektør ved Drammen havn, Einar Olsen, er selvsagt strålende fornøyd med den nye avtalen og med å få en stor bedrift som Ranheim Paper & Board som ny kunde.

– Det viser at Drammen havn, og våre samarbeidspartnere, er konkurransedyktige både på pris og produkt. Og samtidig er det jo en seier for miljøet, sier Olsen.