Meny
Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres

Publisert
29.October.2018

Følgebiltjenesten for spesialtransporter skal privatiseres

Noen ganger er det svært tunge kjøretøy ute på vegene. For at disse kjøretøyene skal kunne kjøre lovlig må de søke dispensasjon fra Statens vegvesen.

Noen av disse kjøretøyene må eskorteres av en følgebil for å sikre at bruer krysses på en slik måte at brua ikke tar skade.

– Hittil har følgebiltjenesten vært en oppgave Statens vegvesen har utført selv. Nå ønsker vi å privatisere denne oppgaven, på lik linje med annet arbeid langs vegen, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

For at dette kan settes ut i markedet, må Statens vegvesen sørge for at de som skal utføre denne tjenesten har riktig kompetanse.

Trafikksikkerhet og kompetansekrav

– Vi arbeider nå med å definere kompetansekrav til dem som skal utføre følgebiltjenesten. Dette gjør vi fordi trafikksikkerheten alltid kommer først, sier Lutnæs.

Kursing og opplæring av dem som skal utføre følgebiltjenesten vil bli opp til private tilbydere, på lik linje med annen føreropplæring.

Tidsplan

Fordi dette er en ny ordning vil det bli en gradvis overføring av følgebiltjenesten fra Statens vegvesen til private tilbydere.

– Vi tar sikte på å komme i gang med de første prøvene for dem som vil utføre følgebiltjenester i januar.

Alle systemene som må være på plass for å kunne gjennomføre privat brufølge, vil imidlertid ikke være på plass før mars. Så oppstart vil være aktuelt først da.

– Når de private aktørene vil starte opp, har vi ikke oversikt over, og det kan derfor være behov for at Statens vegvesen også tilbyr denne tjenesten i første halvår 2019, sier Lutnæs.

Transportører som trenger følgebil skal uansett søke til Regionvegkontoret om dispensasjon på vanlig måte. Regionvegkontoret stiller ikke som vilkår at transporten skal ha følge av Statens vegvesen, men overlater til transportøren å velge en sertifisert brufølger.

Betalt tjeneste

Transportører som trenger følgebil, må dekke kostnaden til dette selv. Prisnivået for følgebiltjenester vil være markedsstyrt.