Meny
For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt

Publisert
02.November.2018

For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt

9. november får tungtrafikken mellom Sola flyplass og Tananger utenfor Stavanger sitt eget kjørefelt.

– Målet om bedre framkommelighet for buss og næringstrafikk var årsaken til at Vegvesenet begynte å jobbe med egne felt for tungbiler, forteller senioringeniør Inge Lygre Undheim i Statens vegvesen.

Strekningen som åpner i neste uke er på 2,5 km. Satsingen på egne felt for tungbil skal videreføres og inngår som en del av Transportkorridor vest.

Nullvekst i personbiltrafikken

Han forteller at utfordringen var å øke kapasiteten for næringstrafikken samtidig som personbiltrafikken ikke fikk samme spillerom til økning. Målet om nullvekst i personbiltrafikken var ufravikelig.

– Vi måtte finne på noe nytt for å innfri de motstridende målene. Der kom egne felt for tungbil inn etter idé fra Dublin, sier Undheim.

Bedre framkommelighet for alle

Han regner med at næringslivet vil ta imot nyvinningen med glede. Tungbiltrafikken vil ha god framkommelighet hele døgnet, også i rushtida. Det gir godstrafikken bedre framkommelighet, effektivitet og dermed mindre utslipp. Også bussene kommer til å bruke tungbilfeltet

– Personbilene får også bedre framkommelighet når alle de store kjøretøyene er i tungtrafikkfeltet. Men dersom flere velger å kjøre bil til og fra jobb, kan det jo bli trangt i det vanlige kjørefeltet, avslutter Undheim.