Meny
– For mange dropper bilbelte, forteller Statens vegvesen Foto: Shutterstock

Publisert
23.February.2021

– For mange dropper bilbelte, forteller Statens vegvesen

Av de 300.000 som ble kontrollert i fjor, mottok 3.012 gebyr og 46 ble anmeldt.

– Det er gledelig at de aller fleste av de vi kontrollerer bruker verneutstyr, men 3.012 gebyr for manglende bruk er likevel for mange, understreker Kjetil Wigdel, leder for Utekontroll i Statens vegvesen. 

Selv om de kontrollerte hjelmbruk samtidig som de bilbelte, var det mangel på bilbelte som ble oppdaget i størst grad. Mangel på hjelm på moped og motorsykkel skjer sjelden.

Prisen du betaler for å kjøre uten bilbelte eller hjelm, dersom du blir oppdaget, er et gebyr på 1.500 kroner. 3.012 ble ilagt dette gebyret i fjor, i tillegg til 46 anmeldelser for å kjøre med barn usikret i bilen. 

– Det er førers ansvar å sørge for at barn er forsvarlig sikret. Et barn uten sikring i bil utsettes for stor fare. Derfor ser både vi og politiet ekstra alvorlig på tilfeller der barn ikke er sikret, forteller Wigdel. 

Beskytt deg selv og andre med bilbelte

– Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, sier Wigdel. På faktasiden til Statens vegvesen om bilbelte står det at 30-40 liv kunne vært reddet hvert år om absolutt alle brukte bilbelte, i buss så vel som i bil. Når man bruker belte, beskytter man ikke bare seg selv, men også de rundt seg. Havner man i en ulykke, reduserer faren for å bli drept med 40 – 50 prosent om man bruker bilbeltet. Fordelen ved å bruke belte er med andre ord unektelig og betydelig. 

Husk for øvrig på at å etterse at bilbelte er trygt og funksjonelt. Dette sjekkes blant annet under EU-kontroll. Denne utføres innen to år etter forrige godkjenning. Merk likevel at EU-kontroll ikke utgjør en fullstendig tilstandsrapport, og selv om bil og bilbelter godkjennes, kan bilen fortsatt være i dårlig stand. EU-kontroll garanterer kun at kjøretøyet oppfyller myndighetenes minstekrav til miljø- og trafikksikkerhet. 

– Det er viktig at vi fortsetter med kontrollene våre langs vegene til budskapet når inn til alle. Bilbeltet skal alltid være på, understreker Wigdel.