Meny
Forbrenningsmotoren må bort

Publisert
07.April.2016

Forbrenningsmotoren må bort

Daglig leder Erik Ianssen i Selfa Arctic, som utviklet verdens første elsjark, mener sjøsiden drar lasset i det grønne skiftet i transportsektoren.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer vi ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker vi med daglig leder Erik Ianssen i Selfa Arctic.

I hvilken grad er Selfa Arctic opptatt av grønn transport?

Vi gjorde et styrevedtak i 2008 om å bli en nullutslippsbedrift. Dette handlet om å redusere utslipp fra driften og produksjonsprosessen, men innebar også et ønske om å tilby markedet mer klimavennlige produkter. Sterkt samfunnsengasjement er den viktigste årsaken til at vi valgte å investere i grønn transport, men det er også en kommersiell side ved det.

Hva gjør dere for å gjøre transportsektoren grønnere?

Det viktigste tiltaket er å fjerne forbrenningsmotoren. Selfa Arctic har bidratt ved å finne løsninger som fjerner forbrenningsmotoren som hovedkraftkilde i alle typer fartøy. Men vi er også avhengig av infrastruktur tilpasset nye energiløsninger, og derfor er landstrømanlegg viktig.

Går næringen i grønn retning?

For å få til endring generelt må man ha med det politiske, industrien og markedet. På land og spesielt i lufta er det bare sorgen, men på sjøsiden skjer det mye. Politikerne har gjort en kjempejobb, den maritime industrien har vært pionerer og markedets kunnskapsnivå har økt enormt de siste månedene. Det startet med fergen Ampere som sparket i gang et grønt skifte ved å vise at det kan gjøres. Selfa Arctic har vært med på å vise at det også går an å gjøre det samme i fiskerinæringen.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

Både fergeselskapet Norled og offshore-rederiet Østensjø er pionerer. På land er Asko først, med Posten som en god nummer to.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Teknologisk sett er det ingen problemer å redusere utslipp med i alle fall godt over 50 prosent. Kanskje opp mot 100 prosent. Teknologi vil gjøre nullutslipp mulig, men den må få gjennomslag hos politikerne og markedsaktørene.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg kjører elbil, så det eneste transportutslippet jeg har, er fra gressklipperen.