Meny
Forbud mot dieselbiler i 2015

Publisert
15.April.2015

Forbud mot dieselbiler i 2015

Flere bilister har de siste årene skiftet fra bensin til dieselbiler i god tro om at dette er mer miljøvennlig og lønnsomt. Til vinteren 2015 vil bilister med dieselbiler bli tvunget til å la bilen stå på dager med høy luftforurensing, melder NRK på sine nettsider.

Frist ut april 

På tampen av 2014 ble Norge stevnet av EFTAs overvåknings organ, ESA. De mener Norge bryter med EUs luftkvalitetsdirektiv. Klima- og miljødepartementet har derfor gitt Oslo kommune ut april til å legge frem en tiltakspakke.

Flere bomstasjoner og avgifter, reduserte fartsgrenser og diesel forbud er noen av tiltakene som skal forbedre luftkvaliteten i Oslo.

Miljøbyråd Guri Melby sier til NRK at hun ønsker å få på plass forbudet mot dieselbiler førstkommende vinter.

– Vi foreslår at alle personbiler med dieselmotor og lastebiler som ikke har såkalt Euro 6-teknologi ikke får lov å kjøre i visse deler av byen på de dagene der vi har høyest luftforurensning, sier Melby til NRK.

[img id=”1″]

NAF ikke med på laget

NAF er negative til dieselforbudet og mener dette vil ende i frustrasjon hos dieselbil eiere. De mener det problemene må løses på andre måter ved å angripe problemet fra en annen vinkel.

Vi tror et dieselforbud kan by på frustrasjon og hoderisting blant de mange som har kjøpt dieselbil i god tro, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal til NRK.

– Vi er litt bekymret for at byrådet ikke har sett nærmere på tiltak som å få skipstrafikken på landstrøm. Se på muligheter for syntetisk diesel og satse på innfartsparkeringer, avslutter hun til NRK.

Må ta bena fatt

Dersom dieselbil eiere må la bilene stå må det også ligge til rette for et kollektivtilbud med kapasitet til alle disse. Guri Melby sier det også er viktig å få bilistene til å ta i bruk andre transportmidler, og ikke bare kollektivt.

– Vi er nødt til å samarbeide med NSB og RUTER om å få et bedre kollektivtilbud på dagene med høy forurensning, men det handler også om å få flere til å velge andre reisetidspunkt, hjemmekontor, sykle eller gå i stedet for å ta bilen, avslutter Melby til NRK.