Meny
Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Publisert
26.May.2017

Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Det midlertidige forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter gjelder på hverdager i tidsrommet kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Vegvesenet planlegger å gjenåpne tunnelen mandag 29. mai.

– Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Intensiverer kontrollene

Statens vegvesen vil i tiden etter åpning intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

– Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, særlig for næringstransport, framholder Karbø. – Men for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte, og i påvente av andre løsninger som tar lenger tid å få på plass, har vi likevel valgt å innføre et forbud for tungtransport over 12 meter i rushtiden.

Forbudet gjelder inntil andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert.

Planlegger gjenåpning mandag 29. mai

Reparasjonsarbeidet etter brannen 5. mai er i all hovedsak ferdig. Nå gjenstår kun testing av det tekniske utstyret, og montering av skilt.

– Vi gjenåpner så raskt alle skilt er på plass og vi har fått gjennomført nødvendige tester. Når tunnelen tas i bruk igjen ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

Tiltak ved åpning:

 • Midlertidig forbud for tunge kjøretøy over 12 meter på hverdager i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og 15.00-18.00.
 • Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire».
 • Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ Turn + Brann/Fire».
 • Bom går raskere ned ved rødt lys.
 • Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy.
 • Skilt med symbol for videoovervåking.
 • «Keep Distance» skilt og merking i vegbanen inne i tunnelen.
 • Tungbilberger i beredskap på Måna på hverdager i tidsrommet kl. 09.00-15.00. (Midlertidig tiltak for å evaluere eventuell effekt i forhold til redusert stengetid.)
 • Hyppigere tekniske kontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner).

Tiltak som iverksettes raskt etter åpning:

 • Oppfrisking av rumlefelt inne i tunnelen.
 • Tydeligere merking i vegbanen.
 • Varmeskanning av tunge kjøretøy som et prøveprosjekt

På lengre sikt kan det være aktuelt å vurdere disse tiltakene:

 • Friteksttavler på hver side av tunnelen for å kunne gi mer utfyllende informasjon til trafikantene om for eksempel prognose for åpning av stengt tunnel.
 • Opplæring av trafikanter, om for eksempel viktighet av å holde avstand, lavt gir og lignende, i samarbeid med foreninger/næringsliv.
 • Flere skilt med «Snu/Turn + Brann/Fire» (synlig kun ved brann).
 • Høyttaleranlegg i tunnelen for innsnakk fra VTS.
 • Systemer som kan identifisere og luke ut risikokjøretøy ut i fra registreringsnummer eller bombrikke.
 • Det midlertidige fergetilbudet for passasjerer mellom Sætre og Drøbak tilbys til og med dagen for gjenåpning.