Meny
Forslag til bilavgifter må endres for å nå 2025-mål

Publisert
23.October.2017

Forslag til bilavgifter må endres for å nå 2025-mål

– For å holde farten oppe i omstillingen av bilparken, må forslagene som svekker elbilfordelene reverseres. Det gjelder spesielt avgift på elbil og elvarebil samt fjerning av firmabilfordelen, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO.

ZERO understreker betydningen av at elbilsuksessen hviler på summen av virkemidlene vi har.

– Elbiler skal selvsagt etter hvert betale avgifter, men innføringen må følge en forutsigbar plan, som sikrer at vi når 2025-målet, sier Asheim.

Regjeringen argumenterer med at elbilene er konkurransedyktige og at fordelene medfører for store inntektstap for staten. Men Regjeringen har mye større handlingsrom til å både fremme nullutslippsbiler og opprettholde inntekter, enn de gir inntrykk av. ZERO har foreslått en bilavgiftspakke som vil sikre tilstrekkelig proveny, samtidig som vi når målet om utslippsfritt nybilsalg.

Behov for større elbiler

En av de største utfordringene med å nå 2025-målet er, etter ZEROs analyser, mangelen på større elbiler som passer for familier og andre med behov for store biler, som mange nordmenn ønsker.

– Alle de store bilprodusentene har nå planer om å lansere slike biler. En vektavgift på elbiler som rammer akkurat slike biler, vil være svært skadelig akkurat nå, sier Asheim.

Omlegging til elvarebiler må ikke stanse i startgropen

– Denne avgiften vil også ramme elektriske varebiler. Nye modeller med lenger rekkevidde som kommer nå på markedet nå, ser t til å kunne få så store avgiftsøkninger at videre vekst i omleggingen kan stoppe opp. Det kan umulig være regjeringens intensjon. Varebiler er også omfattet av 2025-målet, og her er elbilsalget bare i startgropen, sier Asheim.

Elbiler må fortsatt være attraktive firmabiler

ZERO mener det også er avgjørende for å nå 2025-målet at firmabilfordelene opprettholdes.

– En vesentlig andel av elbilsalget er firmabiler, og her er dagens fordeler viktige for at elbiler fortsatt skal være et attraktivt valg. Regjeringen må ha undervurdert betydningen av dette virkemiddelet, sier Asheim.

Ladbare hybrider

ZERO er glade for at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om å endre avgiftene på ladbare hybrider.

– Innretningen ser imidlertid ikke ut til å være sterk nok for å løse utfordringen med at ladbare hybrider med relativt høye utslipp, utkonkurrerer elbiler, sier Asheim.

Verden følger med

– Nå ser hele verden til oss, og det betyr at endringer i virkemidlene som har ført oss dit vi er, har stor global effekt. Endrer vi dem for tidlig, vil vi ikke nå målet om 100% utslippsfritt nybilsalg i 2025, sier Asheim.