Meny
Forslaget til CO2-fond er et blindspor

Publisert
12.May.2017

Forslaget til CO2-fond er et blindspor

– Regjeringens forslag mangler vesentlige elementer og vil ikke levere det skiftet i teknologi vi trenger. Det sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

– Et samlet næringsliv og et flertall på Stortinget har ønsket et fond som kan sørge for nye grønne teknologiske løsninger for å realisere klimaforpliktelsene fram mot 2030. Vi er da overrasket over at Regjeringen ikke er mer offensive ved å introdusere nye styringseffektive virkemidler som kan sikre gjennomføringen. Vi har dårlig tid. Det viser de ambisiøse målene Regjeringen har lagt for nullutslippskjøretøy i Nasjonal transportplan. Alle er enig om at det er transportsektoren som peker seg ut.

Et teoretisk sidespor

– Vi reagerer på at Regjeringen bruker mye plass på å snakke ned insentivbaserte miljøavtaler i meldingen. Her snakker man mot bedre vitende, og gir et dårlig grunnlag for videre diskusjoner. At Regjeringen tror at økte avgifter alene skal løse dette, er et teoretisk sidespor som vil fjerne motivasjonen blant bedriftene.

– Regjeringen følger ikke opp vårt og Stortingets utgangspunkt om et bredt, ambisiøst og fleksibelt fond. I stedet rammes det hele inn som en bevilgningsbasert” løsning”. Risikoen for at man får hele statsstøtte-regelverket å forholde seg i den daglige driften vil da være vesentlig og vi ender opp med et mindre slagkraftig fond.

En tydeligere tidsplan

– Vi savner også en tydeligere tidsplan. Allerede nå er det gått mye tid i påvente av denne tilbakemeldingen til Stortinget som kunne vært brukt til å utrede et data- og analysegrunnlag for en felles forhandlingsplattform. I stedet skrives det om utfordrende infomasjonassymmetri mellom partene som grunnlag for å bruke avgifter som løsning.

– Vi anmoder derfor Stortinget om raskt å sikre at spørsmålet om fondsmodell holdes åpent til forhandlingene slik Stortinget tidligere har bedt om, sier Langeland.