Meny
Først i Norge med 32 meters vogntog

Publisert
21.May.2019

Først i Norge med 32 meters vogntog

Schenker AS planlegger som første logistikk selskap i Norge å teste ut vogntog av typen DUO2, med en lengde på 32 meter. Basert på erfaringene med innføring av vogntog på 25,25 meter, som Schenker AS fikk godkjent for prøvedrift, og senere ordinær trafikk, vil selskapet starte med testkjøring på Norske veier med 32 meters vogntog med en kapasitet på 80 tonn.

– Vi har meget god erfaring med 25,25 meters vogntog gjennom flere år. 32 meters vogntog er allerede i bruk i Finland, og det har blitt testet i Sverige med svært gode resultater. Disse erfaringene vil vi ta med oss når vi nå introduserer denne typen vogntog i Norge.

–  Vi ønsker å benytte disse på E6/E18 på sentrale Østlandet inkludert tilførselsveier til aktuelle terminaler hvor det går betydelige godsmengder i dag, senere også ned til Agder når E18 er ferdigbygd. Det er svært gode veier og trafikale forhold som tilsier bruk av denne kjøretøykombinasjonen.

DUO 2 er miljøvennlig, lastekapasiteten er 27% høyere enn et modulvogntog på 25,25 meter, og tilsvarende 100% høyere enn en vanlig semitrailer.

– Vi ønsker å etablere en testordning på utvalgte strekninger, for eksempel mellom Alnabru-Sandefjord/Skolmar eller Alnabru-Rudshøgda. Gjennom dette vil vi høste erfaringer med slike kjøretøy, og finne gode løsninger på eventuelle utfordringer i fremføringen.

En testordning innebærer dispensasjon fra gjeldene regelverk når det gjelder vektfordeling og lengde på kjøretøyene.

En innføring av DUO 2 vil føre til færre vogntog på Norske veier og bidra til en mere miljøvennlig transport.