Meny
Fortsatt fremgang

Publisert
30.May.2018

Fortsatt fremgang

Dachser Norway AS fortsetter sin flotte vekstkurve. Virksomheten på Vinterbro, kan fremvise et sterkt resultat i årsregnskapet også for 2017, hvor den vedvarende veksten særlig skyldes et konsekvent fokus på kvalitet. Regnskapsåret 2017 avsluttes med en omsetning på 208millioner kroner – en økning på 8,9prosent.

Veksten i Dachser Norway skyldes først og fremst et konsekvent og dedikert fokus på vekst, utvikling og lønnsomhet i alle forretningsområdene til virksomheten.

– Vi har en stødig økning av kunder som velger oss på grunn av kvalitet og styrken i vår produktportefølje. I bunnen ligger det et sterkt nettverk med ensartede systemer, og det er særlig leveringstidene våre, et høyt fokus på god kundeservice, samt dyktige og kompetente medarbeidere som gjør at vi fortsetter å vokse», sier Hans-Thomas Andersen, General Manager i Dachser Norway.

Dachser har også klart å vokse i Skandinavia som helhet de seneste årene. Det samlede nordiske konsernregnskapet 2017 ble avsluttet med en omsetning på 1,35 milliarder kroner. Regnskapet for 2017 signaliserer at Dachser Nordic har oppnådd stabilitet i driften. Antallet medarbeidere har økt med 1,8 prosent, mens antall sendinger økte med 0,1 prosent.

– Vi er glade for å kunne avlegge et samlet sett tilfredsstillende regnskap, og vi er samtidig veldig stolte over at vi fortsetter å oppleve fremgang både i omsetning og aktivitetsnivå. Det er en dempet økning sammenlignet med fjoråret, men dette skyldes en endret sendingsprofil,» sier René Sidor, Managing Director for Dachser Nordic.

Veksten er drevet av økt handel med eksisterende kunder og en tilgang av nye kunder. Virksomheten har hatt sterkt fokus på god kundeservice og på å skape åpenhet og optimalisere leddene i kundenes logistikkjeder.

«Alle våre 433 medarbeidere har gjort en fremragende innsats gjennom hele året, og fokuset vårt vil fortsatt være å levere vårt ypperste til kundene. Det er i høy grad medarbeidernes fortjeneste at tidsplanene blir overholdt og strategiene ført ut i livet,» sier René.

Ny mann bak roret

1. januar 2018 overtok René Sidor stafettpinnen som Managing Director for Dachser Nordic.

Før han tok over det nordiske ansvaret, hadde han stillingen som General Manager European Logistics Hvidovre hos Dachser Denmark. Han har derfor selv bidratt aktivt til den positive utviklingen som Dachser Nordic har opplevd de siste 5 årene.

– Det viktigste for meg i forbindelse med min nye rolle erå sikre en fortsatt positiv utvikling og samtidig opprettholde stabiliteten. Vi har et solid fundament som vi kan utvikle oss fra, og derfor er det viktig at vi opprettholder stabiliteten som vi har bygd opp. Generelt er vi inne i en svært god utvikling som vi akter å fortsette», sier René.

René har en lang lederkarriere i transport- og logistikkbransjen, som blant annet teller stillingen som administrerende direktør for DanTransport under FLS Industries og Country Manager for Panalpina i Danmark og Finland. Han akter å fortsette kursen som Dachser Nordic allerede er på, samtidig som han også vil sette nye ambisiøse mål for virksomheten:

– Vi skal gjøre Dachser til den foretrukne samarbeidspartneren i Norden – dette innenfor kjerneproduktet vårt, som er stykkgodsdistribusjon i Europa – men sammen vi skal også gjøre Dachser Nordic til den foretrukne arbeidsplassen slik at vi kan beholde og tiltrekke oss kollegene vi trenger for å løfte oss til neste nivå», fastslår René.

Oversikt over utviklingen i DACHSER Norway AS:

NØKKELTALL 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsetning (mill. NOK) 208 191 166 135 115
Antall medarbeidere 74 69 63 66 55
Antall forsendelser 288.900 285.400 205.652 170.413 160.127
Tonnasje 69.100 62.500 59.554 50.012 45.310

Oversikt over det nordiske konsernregnskapet:

NØKKELTALL: Dachser Nordic 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsetning (mill. NOK) 1.358 1.335 1.266 1.119 936
Antall medarbeidere 433 425 405 403 397
EBIT-margin 3,2 3,7 3,4 2,2 0,9
Sendinger 2.064.400 2.063.900 1.842.177 1.642.975 1.479.453
Tonnasje 725.300 730.900 724.017 660.801 598.878

Dachser-konsernets samlede vekst

Totalt omsatte Dachser, en familieeid virksomhet med hovedkontor i Kempten i Tyskland, for 6,12 milliarder euro i 2017, og håndterte i alt 81,7 millioner sendinger med en samlet vekt på 39,8 millioner tonn. Globalt har konsernet 29 100 medarbeidere fordelt på 396 filialer rundt om i verden, og er representert med egne landsorganisasjoner i 44 land.

De viktigste nøkkelindikatorene for Dachser-konsernet i 2017:

7,2 % økning i bruttoomsetning til 6,12 milliarder euro
29 100 medarbeidere
396 filialer i 44 land
2,1 % økning i antall sendinger til 81,7 millioner
Tonnasjen har økt med 4,3 prosent til 39, 8 millioner tonn
Dachser har på globalt plan skapt 1 648 nye arbeidsplasser i 2017