Meny
Fortsatt lys på motorveg

Publisert
12.June.2017

Fortsatt lys på motorveg

Alle nye motorvegstrekninger skal utstyres med veglys. Dette er Vegdirektoratets konklusjon etter en bred høring hvor fordelene med veglys er veid mot besparelsene ved bygge uten belysning.

Hensynet til trafikksikkerhet har veid tyngst. Motorveger er svært trafikksikre, og belysning er et bidrag til det høye sikkerhetsnivået.

– Vi arbeider for at ingen skal dø eller komme hardt til skade på vegene. Vi har kommet langt når det gjelder å redusere alvorlige skader på vegene i Norge. For å komme videre ned med antall drepte og skadde, blir alle tiltak viktige, sier direktør Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

Norge er av få land som har et slikt krav

I tillegg til å bidra til trafikksikkerhet, har vegbelysning noe å si for kjørekomforten. Det er anstrengende å kjøre i høy hastighet på vei uten veglys og møte kjørelys fra biler som kommer imot.

I et høringsutkast til Vegvesenets håndbok om veg- og gateutforming ble det foreslått at nye motorveier med moderat trafikk kan bygges uten vegbelysning med unntak for kryssområder og tunneler. Norge er av få land som har et slikt krav. Reaksjonene på å ta bort vegbelysning var blandet.

Vegselskapet Nye Veier AS og Vegvesenet for OPS-prosjektet Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset har søkt om å bygge motorveg uten belysning. Kravet om belysning på nye motorvegstrekninger blir nå stående i Vegvesenets håndbok, og søknadene blir avslått.