Meny
Fortsatt stor kontrollaktivitet i nord

Publisert
22.February.2019

Fortsatt stor kontrollaktivitet i nord

Statens vegvesen og Norges Lastebileier-Forbund lover fortsatt satsing for å få farlige vogntog vekk fra norske veier.

Onsdag var vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund(NLF), Geir A. Mo, på besøk i Troms. De overvar kontroller av kjøretøy både i Nordkjosbotn og grensestasjonen ved Kilpisjärvi.

– Etter en vinter med mye fokus på utenlandske kjøretøy og kontroll av disse, er det viktig at vi fortsetter det trøkket som har vært, sier Gustavsen.

– Det finnes dessverre vogntog som ikke har noe på norske vinterveier å gjøre, og de må vi stoppe. De siste årene har antall kontroll av dekk og kjetting på kjøretøy økt, og hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert over 7 500 kjøretøy i Nord-Norge og 43 000 på landsbasis.

– Vi har økt kontrollaktivitet betydelig. Ikke bare gjør det at vi kan stoppe flere uegnede vogntog, det har også en preventiv effekt. Sjåfører skal vite at i Norge risikerer de å bli stoppet, sier Gustavsen.

Behov for strengere regler

NLF er stort sett fornøyd med Vegvesenets innsats, og er opptatt av at vi må ruste oss for framtida.

– Mengdene gods på vei vil fortette å øke i åra framover. Det er derfor viktig at vi jobber preventivt og hindrer en negativ utvikling. Vi må dimensjonere regelverk og innsats og ta i bruk nye måter å kontrollere på. Her opplever jeg at vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen i dag, sier Mo.

Og vegdirektøren lover at endringer er på gang.

– Vi jobber med å stramme inn reglene for godkjente vinterdekk, og det vil overraske meg om dette ikke er klart allerede til neste vinter, sier Gustavsen.

Redusert ulykkesrisiko

De siste årene er antall ulykker med vogntog halvert. Likevel er mange bekymret for hva som møter dem på veien.

– Det er klart at ulykkespotensialet i tunge kjøretøy er stort, og selv om antall ulykker er halvert, vil én ulykke alltid være én for mye. Det er likevel viktig at vi ikke svartmaler en hel bransje, de aller fleste har tingene sine i orden. Så er det vår oppgave å stoppe de som ikke har det, sier Gustavsen.