Meny
Fortvilet over MC-ulykkene i sommer

Publisert
02.August.2018

Fortvilet over MC-ulykkene i sommer

Nesten halvparten av alle dødsulykkene på norske veier i juli har vært på motorsykkel.

Fem av 11 trafikkdrepte i juli har skjedd på motorsykkel. Vegvesenet er urolig over den markante økningen.

– Dette er nedslående, men føyer seg dessverre inn i en negativ trend. Vi ser at en klart økende andel av de drepte i veitrafikken er motorsyklister, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mens risikoen for å bli drept eller hardt skadde pr. kjørte kilometer i bil har gått markant ned de senere årene, har risikoen for mc vært økende siden 2011.

Sammenlignet med bilførere er risikoen for å bli drepte eller hardt skadd 16 ganger høyere for tung MC. I 2017 mistet 21 personer livet på motorsykkel og moped.

– Til tross for den negative utviklingen gjøres det veldig mye godt arbeid med MC-sikkerhet. Vi arbeider ikke minst med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med en ny strategi for å bedre trafikksikkerheten for MC, sier Gustavsen.

23 omkommet i sommer

Statens vegvesens foreløpige tall viser at 11 mistet livet på norske veier så langt i juli, som er én mer enn i fjor. I sommermånedene juni og juli har 23 mistet livet, som er tre flere enn i fjor.

– Dette handler om langt mer enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de som rammes, sier vegdirektøren.

Selv om dødstallene har gått ned de siste årene, er Terje Moe Gustavsen likevel urolig over at utviklingen av hardt skadde i trafikken ikke har en like god trend. Vi ligger etter det ambisiøse etappemålet som er satt av Stortinget.

– Vi har satt oss høye mål for trafikksikkerheten i Norge. Skal vi nå disse må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig. Samtidig er vi helt avhengig av å tilegne oss og ta i bruk ny kunnskap underveis.

56 så langt i år

Så langt i 2018 har 56 mistet livet, noe som er én mer enn i de sju første månedene i 2017.

Vegvesenets sommerønsker:

• Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensa. Litt fortere er mye farligere.

• Del veien – og ta hensyn til alle som bruker veien.

• Husk bilbelte!

• Pakk bilen riktig! Ingen løse gjenstander og tunge ting nederst.

• Planlegg reisen godt.

• Hold deg edru.

• Sjekk bilen og sørg for at den er i god teknisk stand.

Hordaland (7), Rogaland (7), Møre og Romsdal (5) og Nordland (5) er hardest rammet, mens Finnmark har ikke hatt en eneste dødsulykke og Østfold bare én så langt i år.

Ulykkene er spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere. Som tidligere dominerer voksne menn statistikken, som også har flest møteulykker og utforkjøringsulykker.

Under 100?

I 2017 omkom 106 mennesker i trafikken til tross for relativt mange drepte i oktober, november og desember. Fortsetter 2018 slik den har begynt kan det ifølge Vegvesenets sin prognose bli under 100 drepte i år.

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 71 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier vegdirektøren

Det verste året var 1970 med 560 døde på norske veier. Mens Norge i dag har kun 20 omkomne pr. million innbyggere vartilsvarende tall i 1970 144. Den gangen var også trafikken langt lavere enn i dag.

Best i Europa

For tredje år på rad var Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet i 2017. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

– Vi har jobbet målrettet og kunnskapsbasert i mange år. Det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg og meg som vanlige trafikanter. Kjører vi etter forholdene, holder oss under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar vi alle til betydeligere økt trafikksikkerhet både for oss selv og andre, sier Gustavsen.