Meny
Fossilfri lastebilparade til Oslo havn Paradedeltakere. Sammen med miljø og samferdselsbyråd Sirin Stav og Olav Skinnes fra Viken er sjåførene Andrea Josefine Nyland, Hans Erik Becker, Waqar Khan, Finn Axel Gulbrandsen, Vedat Yilmaz, Simen Fearnley og Gunn-Heidi Wilhelmsen. Foto: Nils Gelting Andresen/Klimaetaten

Publisert
26.January.2022

Fossilfri lastebilparade til Oslo havn

Oslo Havns elektriske lastebil ledet an i kortesjen. Oslo og Viken satser for mer fossilfri tungtransport.

Lastebiler fra spydspissaktørene Becker, Schenker, ASKO, Posten, Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, dannet 19. januar konvoien som trolig er verdens første av sitt slag.

I paraden kjørte både elektriske og biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo. Det viser at det finnes fossilfrie biler til de aller fleste formål.

Planlegger ladestasjon for lastebiler på Grønlia

Etter den tunge paraden samlet lastebilsjåfører, politikere og fremmøtte seg til en utendørs markering på Grønlikaia i Oslo.

Dette er et av områdene hvor kommunen jobber for å etablere lading til tunge kjøretøy.

– Oslo Havn samarbeider med Bymiljøetaten og skal i år bygge Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia.  Vår bynære havn kan slik bidra til nullutslippsløsninger for lastebiler i tillegg til skip som gir utslippskutt i transportkjeden langt utover havnas egne grenser, sier miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson.

Markeringen fant sted på Grønlia truckstasjon 19. januar 2022. Her finnes i dag alle typer drivstoff. Nå skal det bygges fem lynladere for lastebiler. Foto: Geir Røer

Oslo og Viken samarbeider for å få så mange som mulig til å omstille tungtransporten slik at den blir fossilfri.

Ambisjonene er klare: Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Eget nettsted fossilfrilastebil.no

Veien til omstilling går via kunnskap og nettstedet fossilfrilastebil.no skal gi regionens aktører nyttig informasjon. Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke gjøre det.

Stort potensiale ved grønn omstilling

I dag er de fleste elektriske bilene helt opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år. ASKO tester en elektrisk 44 tonns lastebil nå og Posten har bestilt en som vil komme i år. Biogassbilene er tyngre, Becker har en opptil 60 tonn. Disse er ikke begrenset av rekkevidde på samme måte som el-lastebilene og kan derfor brukes til andre formål.

Det er et stort nullutslippspotensial i en kjøretøyflåte bestående både av biogass- og el-lastebiler. Aktørene som deltar har også flere fossilfrie lastebiler i sin kjøretøypark –  så det var parkeringsplassen på Grønlia som var begrensningen på paradelengden!

– Dette er aktører som er godt i gang med den grønne omstillingen og som har mye verdifull erfaring å dele med resten av næringen. At de setter av verdifull arbeidstid for å sette fokus på denne satsningen setter vi stor pris på, og det understreker hvor viktig omstillingen er, forteller Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten, Oslo kommune.

Selv om mye er på plass er det fortsatt ting som gjenstår for en rask omstilling for næringen. – Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når det kommer til lade- og fylleinfrastruktur til de største kjøretøyene. Men vi kan love bransjen at vi er på saken. Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil etablere lastebilladere. Så vet vi at de store leverandørene får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, noe som også er viktig, forteller Lunder.