Meny
Fra 0 til 2 milliarder på 3 år

Publisert
28.May.2018

Fra 0 til 2 milliarder på 3 år

Selskapet softlogs.net har spesialisert seg på fraktanalyse, fakturakontroll og kostnads-allokering, og har hatt en stor suksess med en automatisert prosess som gjør at de i dag kontrollerer ca. 2 milliarder i frakt. Kundene er meget fornøyde og sparer mye internt arbeide og får reduserte fraktkostnader.

– Vi startet med prosessen for å digitalisere prosessen rundt kontroll av fraktfakturaer, og vi trodde at den store gevinsten med dette ville være å finne feil på transportfakturaene. Det var det også i starten, men den store nytten for kundene ble noe helt annet.

Vi gjør logistikksjefen god

– Vi har som motto at vi skal levere et verktøy og tjenester som gjør logistikksjefen god. I starten trodde vi at om vi kunne kontrollere alle sendinger imot hvilken avtale som ble inngått så var det bra, og det var det også sier Ludvigsen. Nå etter 4 år med daglig fokus på å følge opp transportøkonomien har systemet fått funksjoner som vi ikke trodde var mulig når vi startet.

Den faktiske nytten

– Logistikksjefen bruker i dag minimalt med tid for å innhente data for analyse og rapportering. Kontrollen og konteringen av fraktfakturaene går automatisk, og vi har satt rapporteringen i system slik at man kan bruke tid på å analysere og tolke dataene istedenfor å sammenstille rapporter fra ulike system.

– Den store nytten ligger i at kundene kan følge opp og oppdage svakheter i den interne prosessen i alt fra avtaleutforming, til oppfølging av de som booker godset. Vi kan enkelt ta fram «cost to serve» analyser som også gir innkjøp og økonomi-avdelingen bedre tall for sine produkt og kunde kalkyler.

Integrasjonspartner til de fleste TMS / TA systemene på markedet

– I dag finnes det mange gode TMS systemer på markedet, som har fokus på pakkeprosessen, Strakkodemerking og EDI overføring til transportørene. Vi har valgt å konsentrere oss om oppfølgingen fra et økonomisk perspektiv. Vi har i dag integrasjoner til de fleste systemer på markedet, og Consignor har valgt å trekke økonomiske analyser fra vårt system inn i sin portal for å gi kunden en bedre opplevelse av deres system. Vi jobber tett med utviklingsavdelingen til Consignor og det vil komme nye funksjoner fremover som gjør at det for kunden vil bli enkelt å forstå transportøkonomien.

Besparing fra dag 1

– Systemet er skybasert, og softlogs tar ansvaret for all innsamling av data og opplegg av avtaler og løpende vedlikehold av dette. Det betyr at vi ofte starter med en revisjon bakover i tid for å kvalitetssikre at avtalene er lagt opp rett hos transportøren.

Automatisering av grensepassering

– Et annet området hvor vi har oppnådd stor besparing hos våre kunder er automatisering av tollrutinene. Vi har et samarbeide med grensespeditøren NTS som dekker blant annet fortolling i Sverige, Danmark og Norge, og her har vi klart å eliminere alt manuelt arbeide ved å digitalisere innlesningen av tollfakturaer. Dette gjør at prisen for en grensepassering blir meget attraktiv.

Nye kundegrupper

3PL virksomheter

– I utgangspunktet så var vareeiere den primære kundegruppe, men under vår utvikling av løsning og fokus på enklere håndtering av fraktavtaler, så vi at dette ville forenkle arbeidet for en 3PL/4PL virksomhet, sier Ludvigsen.

Dette ble starten på en 3PL funksjonalitet som fokuserte på forenkling av viderefakturering av frakt, basert på effektive fraktavtaler mot sluttkunde samt selfbilling basert på booking data.

– Løsningen gjør at 3PL virksomheter kan jobbe mer effektivt samt forbedre kvaliteten og kontrollen av sin utfakturering. Nå har vi fått flere kunder i 3PL segmentet som Aditro Logistics, Bonver Logistics, Boomerang, Medical Logpoint med flere.

Kjente kunder som har stor nytte

PÅ kundelisten finner vi navn som Optimera, Wittusen & Jensen, Byggma, Bergans, Otra, Bergård Amundsen, New Wave Group (Norge Sverige) Frigaard gruppen (Norge Sverige), Toyota, Hunton, Protan, Vikingbad og mange flere varekjøpene.