Meny
Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler

Publisert
14.September.2018

Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler

Det er nå opp til lokalpolitikerne å bestemme om elbiler og hydrogenbiler, såkalte nullutslippskjøretøy, skal betale bompenger eller ei.

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter. Den tidligere fritaksordningen er erstattet med en bestemmelse om at disse kjøretøyene ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av ordinær takst når brikkerabatten (se note 1) er trukket fra.

Regjeringen har nå kommet med et opplegg for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Nye prosjekter åpner for lokale vedtak

Når nye bompengeprosjekter planlegges, skal det i utgangspunktet legges opp til at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 (se note 2) skal betale 50 prosent av ordinær takst, mens nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (se note 3) fortsatt slipper å betale bompenger.

Det er imidlertid åpnet for at det lokalt kan vedtas andre prosentsatser for nullutslippskjøretøy så lenge de ligger mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst.

Beta