Meny
Fra klimaproblem til drivstoff

Publisert
10.April.2017

Fra klimaproblem til drivstoff

Teekay kan bli de første til å ta i bruk gassen som frigjøres ved lasting av olje som drivstoff. Sammen med bruk av batterier vil dette kutte LNG-forbruket i deres nye tankskip med en tredel. Enova bidrar med nesten 133 millioner kroner.

– Dette er et svært godt klimaprosjekt hvor Teekay griper tak i et avfallsproblem og gjør det til en ressurs. Toppen av kransekaka er batteriene: Batteriteknologien er en videreutvikling av hva vi har sett tidligere, og det er første gang batteri blir installert i denne typen skip, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Nyutviklet klimateknologi

Når bøyelastere laster råolje ute ved plattformene, dannes det klimagasser med høyt energiinnhold som må fanges og håndteres om bord. Nå har Teekay sammen med Wärtsilä klart å utvikle teknologi som gjør det mulig å nyttiggjøre denne energien på en miljøvennlig og effektiv måte. Gassen blir mikset med LNG, før blandingen benyttes direkte i skipets hovedmaskineri. I tillegg skal batterier om bord redusere behovet for maskinkraft. Til sammen kutter disse tiltakene LNG-forbruket med 34 prosent.

– Halvparten av oljeproduksjonen i Norge og UK transporteres til land med bøyelastere, og omtrent 40 prosent av denne energikrevende flåten er nå moden for utskifting. Vi ser dette som en unik mulighet til å introdusere en bøyelaster som både reduserer utslipp og drivstofforbruk, og som dermed reduserer både klimapåvirkning og driftskostnader. Støtten fra Enova er derfor et veldig viktig bidrag til å realisere denne teknologien og utvikle prosjektet videre sammen med våre partnere, sier Ingvild Sæther, president og CEO i Teekay Offshore.

Enova-støtte

Enova jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal blant annet bidra til at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som reduserer klimagassutslippene. Det statlige selskapet støtter Teekays innkjøp av opptil fire nye bøyelastere med inntil 132,9 millioner kroner, og har tro på at prosjektet kan bevege bransjen i en grønnere retning:

– Hvis prosjektet viser at det er mulig å utnytte gassen til å redusere drivstoffkostnadene, vil nok det vekke oppsikt. Prosjektet er også et viktig steg framover for batterirevolusjonen til sjøs. At batterier nå tas i bruk på så store og energikrevende skip, baner vei for å bruke batterier på enda flere skipstyper, sier Nakstad i Enova.