Meny
Frakt og charter ved Oslo lufthavn

Publisert
15.March.2017

Frakt og charter ved Oslo lufthavn

I fredagens Aftenposten argumenterer Tor A. Sandli for at frakt- og charterflygninger bør flyttes fra Oslo lufthavn til Rygge, slik at man unngår behovet for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn. Lufthavndirektør Øyvind Hasaas svarer på dette.

I dagens Aftenposten svarer lufthavndirektør Øyvind Hasaas på hvorfor flytting av frakt- og chartertrafikk til Rygge ikke nødvendigvis er noen god løsning:

I fredagens Aftenposten argumenterer Tor A. Sandli for at frakt- og charterflygninger bør flyttes fra Oslo lufthavn til Rygge, slik at man unngår behovet for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn.

Sandli ber om at «landets myndigheter vurdere aktuelle alternativer og andre konseptuelle løsninger». Det arbeidet har i stor grad blitt gjort:

Torp og Rygge hadde i overkant av 3 millioner passasjerer samlet i 2015. Oslo lufthavn har nå en trafikk på rundt 25 millioner årlig. Selv en dobling av trafikken på Torp og Rygge ville teoretisk kun utsette behovet en ny rullebane på Oslo lufthavn med anslagsvis fem år.

I dag utgjør rene fraktflygninger under 3% av trafikken på Oslo lufthavn. Chartertrafikken utgjør rundt 4 og synker stadig fordi flere og flere reisende benytter seg av ruteflygninger. Det vil ha begrenset effekt for kapasiteten å flytte all frakt og charter fra Oslo lufthavn.

Frakt og passasjerfly henger sammen

Det er ikke riktig, som Sandli hevder, at fraktfly ved Oslo lufthavn flyr om natten. Ca. 80% av avgangene er rundt lunsjtider. Det er kun postfly som går om natten – og det er fordi de ønsker det selv.

Om lag 55% av all flyfrakt på Oslo lufthavn går i dag med passasjerfly. Sjømatnæringen, som utgjør en stor del av frakten ved Oslo lufthavn, foretrekker mindre volumer og høy frekvens, framfor store fly med store volumer. Det gjør det enklere for dem å få fordelt fersk fisk ut i verdensmarkedet på kortest mulig tid.

Selv om næringen skulle benytte store flymaskiner, vil dagens rullebane på Rygge være for kort (2242 meter) til at tunge fraktfly kan ta av med full vekt. På Oslo lufthavn er det kun den lengste rullebanen (3600 meter) som er fullt optimalisert for slike store fraktfly. Om dagens infrastruktur på Rygge skal brukes, må flyene enten være halvfulle for å ta av eller så må rullebanen forlenges.

Oslo lufthavn er hele Norges lufthavn. Nettverket av innenlandstrafikk gjør det mulig å knytte flyplasser som Lakselv og Ørsta nærmere verdensmarkedene ved å kombinere fraktkapasitet på passasjerfly og fraktmaskiner – på samme måte som nettverket gjør det mulig for reisende fra hele landet å enkelt komme seg ut i verden. At Norges geografiske lokasjon som en utpost i verden kompenseres med effektiv nasjonal infrastruktur, er en forutsetning for at norsk eksportnæring kan konkurrere på det globale markedet.