Meny
Framkommelighet et av temaene når Teknologidagene arrangeres for 16. gang Statens vegvesen inviterer til Teknologidagene i Trondheim 21.-25. oktober og byr på transportfaglig dypdykk innen teknologi, utfordringer og resultater samt muligheter for nettverksbygging med myndighet,forskning og næringsliv. Foto: Knut Opeide


Tekst
Dagrunn Husum Vegnett

Publisert
10.September.2019

Framkommelighet et av temaene når Teknologidagene arrangeres for 16. gang

21.-25. oktober inviterer Statens vegvesen til Teknologidagene i Trondheim. Konferansen åpnes med diskusjoner rundt betydningen av god framkommelighet i by og på landeveg.

Årets Teknologidager er den 16. i rekken. Siden starten har både programomfang og deltakerantallet økt år for år, og Teknologidagene byr også denne gangen på en spennende miks av fagdebatter, lynforedrag og innlegg til fagsesjoner som går i dybden på enkeltfag.

Det handler om å få folk og varer fram

Teknologidagene 2019 innledes av en åpningssesjon med temaet «framkommelighet».

– Framkommelighet er et felles mål for alle oss som jobber innen samferdsel og transport. Det handler om å få folk og varer trygt fram. Med klimautfordringer, rivende teknologisk utvikling og mange aktører i vegsektoren syns jeg det er spennende at vi på Teknologidagene i år kan løfte fram framkommelighet i åpningssesjonen. Dette sier fungerende FoU-leder Ole Kristian Sollie som i disse dager plasserer de siste brikkene på programmet for åpningssesjonen.

10FoU-sjef i Vegvesenet, Ole Kristian Sollie og prosjektleder Camilla Nørbech-Aronsen er klar for Teknologidagene 2019 og håper på rekordstor deltakelse fra veieiere, næringsliv, forskning og andre interesserte innen transportområdet. Foto: Dagrunn Husum– Temaet «framkommelighet» rommer veldig mye. På Teknologidagenes innledningssesjon har vi fått spennende innledere til å belyse hvordan god eller dårlig framkommelighet påvirker hverdagen vår, muligheter for verdiskaping og samfunnssikkerhet, forteller han.

I smørøyet for nettverksbygging

Teknologidagene retter seg mot fagfolk og andre med interesse for samferdsel fra både forskningsmiljø, næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og departement – i tillegg til fra Statens vegvesen. I løpet av uken vil landets dyktigste fagfolk dele sine kunnskaper innen veg- og transport.

– Teknologidagene er et sted der man kan få innblikk i siste utfordringer, siste teknologi og nyeste resultater på enkelte fag og prosjekter. Men like viktig er Teknologidagene en arena for nettverksbygging. Her møter du representanter fra både myndighet, forskning og næringsliv. Det er slik sett midt i smørøyet for nettverksbygging, slår Sollie fast.

De siste årene har antallet deltakere ligget rundt 1000, og FoU-sjef Sollie tror og håper på god deltakelse også på årets konferanse. Særlig ønsker han velkommen nye vegholdere fra fylkeskommunene og fra Nye veier.

– Vegnettet er en helhet, og vi er etter hvert mange som både bygger og vedlikeholder disse. Da trenger vi gode samhandlingsflater og diskusjoner. Jeg tror Teknologidagene er med på å styrke dette, mener han.

Fakta om Teknologidagene: Statens vegvesen arrangerer Teknologidagene i Trondheim hver høst. Arrangementet går i år over fire-fem dager, med flere parallelle konferanser hver dag. Arrangementet samler nærmere 1000 fagfolk fra kommuner, fylkeskommuner, Samferdselsdepartementet, næringsliv, Statens vegvesen, Nye veier, forskningsmiljø, og studenter fra blant annet NTNU. Teknologidagene blir i år arrangert for 16. gang. Tema for årets åpning er «Framkommelighet – viktigere enn du tror?»