Meny
– Framtidens digitale maritime løsninger kommer fra Norge

Publisert
23.August.2018

– Framtidens digitale maritime løsninger kommer fra Norge

Grieg Logistics slår sammen teknologiselskapene Seamless og Shiplog. Det skal løfte det nye selskapet til å sette nye standarder for digitale løsninger i den maritime bransjen.

– Vår påstand er at fremtidens digitale løsninger innenfor deling av sanntidsdata, «lean» logistikk og samhandling i maritim bransje kommer fra Norge, sier CEO Michelle Williams i Grieg Logistics.

Grieg Logistics har nå sikret seg fullt eierskap i de to programvareleverandørene Shiplog og Seamless, og samler nå denne virksomheten i ett selskap. Selskapene har fra før felles integrerte løsninger, og er hver for seg ledende systemleverandører i Norge med et sterkt fotfeste også i Skandinavia. Virksomheten vil tilføres ytterligere ressurser for videre satsing.

Ambisjon om å bygge et sterkt teknologimiljø

Nåværende daglig leder i Shiplog Vidar Fagerheim vil tiltre som daglig leder i det nye selskapet.

– Når vi leverer programvareløsninger, så er man umiddelbart ute og konkurrerer også på den internasjonale arenaen. Ved å samle Shiplog og Seamless i ett selskap, har vi ambisjon om å bygge et sterkt teknologimiljø, som vil kunne gi eksisterende og nye kunder en leverandør med løfteevne til å skape innovasjon og sette nye standarder, sier Vidar Fagerheim.

Det langsiktige målet er å skape en sterk og bærekraftig sjøtransport ved å løse fremtidens krav til en sømløs, digital og miljøvennlig logistikk-kjede.

– Michelle Williams

Med Grieg som en samlet langsiktig og ressurssterk eier, vil alle trygt kunne velge oss som sin fremste teknologipartner. Vi vil være tro mot prinsippet vårt der vi vi skaper innovative og brukervennlige løsninger for og sammen med de som er brukere av verktøyene!

– Vi har allerede en bred portefølje av digitale tjenester med flere etablerte produkter for havn, logistikkbaser, industriaktører, offentlige myndigheter og rederier. På kort sikt vil våre havnekunder se et mer helhetlig havnedatasystem, som spiller godt og sømløst sammen. I neste fase vil en også få smart håndtering av terminaloperasjoner, samt muligheter for en bredere systemportefølje ovenfor ferge- og hurtigbåtoperatører, alt samlet i en moderne skalerbar teknologiplattform, uttaler Vidar Fagerheim entusiastisk.

– Det langsiktige målet for Grieg Logistics er å skape en sterk og bærekraftig sjøtransport ved å løse fremtidens krav til en sømløs, digital og miljøvennlig logistikk-kjede. Det er store ambisjoner, men vi har et godt utgangspunkt med krevende kunder som har digitalisering på sin dagsorden. Norge er en ledende maritim nasjon der det er en unik balanse mellom samarbeid og konkurranse. Dette gir tillit mellom aktørene, og et godt utgangspunkt for å lage felles løsninger for effektiv samhandling, sier Michelle Williams.