Meny
FREJA og NHO i bresjen for ny trainee-avtale

Publisert
05.December.2018

FREJA og NHO i bresjen for ny trainee-avtale

Ny traineeavtale sikrer rekruttering av traineer til transport- og logistikkbransjen.

– Vi har i dag hatt besøk av Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, i forbindelse med signeringen av ny nasjonal traineeavtale mellom NAV og NHO Transport og Logistikk (NHO LT). Den nye avtalen vil øke rekruttering av traineer til transport-, logistikk- og spedisjonsbransjen.

FREJA Transport & Logistics AS og administrerende direktør, Kjell-Arne Eloranta (som også er styreleder i NHO Logistikk og Transport region Øst), har bidratt til etableringen av den nye avtalen mellom NAV og NHO LT og har vært en pådriver for nytenkning rundt traineeprogrammet. Med den nye avtalen blir det mer attraktivt for bedrifter å ta inn unge traineer som sikter seg inn på faglig utvikling i transport-, logistikk- og spedisjonsbransjen.

Regjeringens satsing på unge

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli fortalte om regjeringens satsing på å få unge ut i arbeidslivet. I et stadig presset arbeidsmarked med høyere krav til kvalifikasjoner. Mange unge med ønske om fagutdanning opplever at det er vanskelig å få en god lærling- eller traineeplass. Det nye traineeprogrammet skal sørge for opplæring og videre ansettelse som speditør og skaper trygghet for både arbeidsgiver og traineen. Partene i arbeidslivet har en viktig rolle når det gjelder å bidra til inkludering, økt sysselsetting og gode arbeidsvilkår. Ifølge regjeringens politiske plattform ønsker regjeringen blant annet å «Øke arbeidskompetansen og kompetansen om ungdommers utfordringer og muligheter hos NAV».

Vinn-vinn-vinn-vinn situasjon!

– Traineene blir svært lojale medarbeidere i FREJA og høyt verdsatt av både kollegaer og kunder. Å investere i traineer er smart! Det blir en vinn-vinn-vinn-vinn løsning fordi traineen går fra en utrygg tilværelse til å ta en utdanning med praksis i et samfunnsnyttig fag. De får i tillegg oppfølging fra en mentor og blir trygge og oppnår mestringsfølelse, som man tar med seg i hverdagen. Videre får FREJA en god stab med lojale fagutdannende kollegaer med stort fokus på kundeempati både innad og utad i selskapet. Dessuten utvikler bransjen seg med flere kundebehandlere som hever kompetansenivået generelt og gir den et enda bedre omdømme. Til slutt blir bransjen mer lønnsom fordi man tilfører kundene merverdi gjennom sin kompetanseheving, og derav sender skatteytelser tilbake til myndighetene, mener Kjell-Arne Eloranta

«Transport og logistikk er så mye mer enn lastebiler»

Bransjen er i endring på det teknologiske og miljømessige plan og gjennom ny og ung arbeidskraft vil denne fortsette å utvikle seg. Unge krefter er fremtiden også i Transport- og logistikkbransjen.

FREJA har også i 2018 engasjert flere nye lovende traineer som er ivrige etter å følge det toårige fagprogrammet.

– Vi i FREJA er stolte av å gå foran innenfor faglig kvalitetsfokusert utvikling. Allerede nå har vi meldt vår interesse for å ta inn 4-6 av neste års traineer, og den første av disse begynte nylig ved vårt kontor i Stavanger.

Traineene Sindre Oliver Svendsen og Sindre Edvardsen, som er engasjert ved hhv FREJAs hovedkontor på Langhus utenfor Oslo og regionskontoret i Kristiansand i snart ett år, har kun positive erfaringer.

– Transport, logistikk og spedisjon er jo så mye mer enn lastebiler. Bransjen er ukjent for folk flest og ikke mange vet at det finnes muligheter for faglig utvikling og en karriere i en spennende og samfunnsnyttig næring. Det å få prøve seg innenfor alle felter i bransjen gir meg et vidt innblikk i bransjen og den beste muligheten for å finne mitt spesialfelt og jeg får jobbe med noe som virkelig engasjerer meg, sier Sindre Oliver Svendsen.

FREJA har hatt mange traineer og erfaringen er at de blir en god faglig og kollegial ressurs i FREJA. Det resulterer i en langvarig gjensidig nytte av en felles investering.

Lære av de beste i bransjen

Speditørskolen har eksistert i 40 år og har stadig vært i utvikling. Snart 100 speditørtraineer har siden 2009 tatt sin speditørutdanning gjennom NHO LT sitt traineeprogram. Programmet gjennomføres over to år med både praktiske og faglige sesjoner gjennom kombinasjon med fulltidsjobb hos vertsbedriftene og fagsamlinger. Det gis grundig opplæring, både gjennom samlingene med NHO LT og gjennom det daglige arbeidet på forskjellige avdelinger hos vertsbedriften. Hver trainee tildeles en mentor hos vertsbedriften som har ansvaret for å støtte traineenes faglige og personlige utvikling. Det første året studerer de tollbehandling, leveringsbetingelser og reklamasjonsbehandling. Denne sesjonen avsluttes med eksamen og gir traineene tittelen «Tolldeklarant». Videre går traineene over på selve Speditørskolen som tar for seg transport- og spedisjonsjuss, økonomi, forsikring, internasjonal og nasjonal veitransport, togtransport samt, 3. partslogistikk sjø- og flytransport. Denne sesjonen avsluttes med eksamen og gir traineene tittelen «Sertifisert Speditørkandidat Pluss». FREJA har dessuten tre medarbeidere med hedersprisen som beste elev på Speditørskolen i sitt årskull.

Pilot i NHO LT’s Lederutviklingsprogram og Speditør 2.0

For noen måneder siden fullførte FREJA NHO LT’s bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer som pilotkunde. I følge NHO LT skal programmet skape atferds- og vaneendringer internt i bedriften og har som mål å finne balansen mellom lederens rolle som fagsjef og rollen som leder, motivator og inspirator for å coache medarbeiderne i deres realisering av sitt fulle potensiale.

– Tidlig i prosessen fant vi ut at dette programmet ikke kommer til å få ønsket resultat dersom vi ikke tok med oss hele bedriften. Vi ønsket å sikre kontinuerlig utvikling, utdanning og kompetanseheving gjennom hele bedriften, ledelsen er viktig, men kun en del av bedriften, hvor alle må fungere godt sammen. Dette førte til det parallelle bedriftsinterne utviklingsprogrammet «Speditør 2.0». Innholdet i denne delen av programmet ble bygget på medarbeidernes kunnskaper og fremtidige visjoner sammen med profesjonell coaching. I dag, kun få måneder etter gjennomføringen av programmet har vi mange nye verktøy på bordet, engasjerte medarbeidere, endringsvilje og evne, samt ikke minst eierskap til å skape synlige resultater og med ett felles mål. Dette har ikke vært et kurs, men starten på en varig og kontinuerlig utvikling med kundeempati, kvalitet og fornøyde medarbeider i sentrum, kommenterer Kjell-Arne Eloranta, administrerende direktør i FREJA Norge.