Meny
Frykter sommerulykkene Foto: Statens vegvesen

Publisert
31.May.2021

Frykter sommerulykkene

Åtte personer ble drept i trafikken i mai, og fem av dem skjedde siste uke. Hittil i år har 25 mistet livet på veiene i Norge, mot 37 ved utgangen av mai i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkesstatistikk.

– Jeg er bekymret for sommerulykkene, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, etter at dødstallene igjen stiger, og mai måned er på nivå med fjoråret. – En økning i antall drepte er urovekkende i det vi går inn i sommermånedene.

Sommertrafikken dreper flest

Sommeren er høysesong for ulykker, der en tredjedel av dødsulykkene på veien skjer i månedene juni, juli og august.

– Vi vet at sommeren ofte er preget av alvorlige ulykker. Kombinasjonen av mye trafikk og litt høy fart gir større risiko for ulykker om sommeren. Mange skal på Norgesferie også i år, og kjøre langt på steder der de er lite kjent, sier Guro Ranes. – Jeg oppfordrer alle til å ta hensyn til dette, være oppmerksomme og tilpasse farten etter forholdene.

Bare menn som døde

Ved utgangen av årets tre første måneder var det like mange menn som kvinner som døde i trafikken. I april og mai er bildet annerledes, der alle de omkomne er menn.

Med unntak av en tenåring, en i tyveårene og en i trettiårene, er alle drepte i mai godt voksne menn.

Dødsulykkene i mai skjedde i Viken (2), Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Vestland og Agder.

Ytterligere statistikk over dødsulykkene på veiene pr. mai 2021

  • Utforkjøring og møteulykker dominerer
  • Halvparten av ulykkene er med tungbil involvert. En av ulykkene, i Viken, var tungbil mot tungbil, der en sjåfør døde.
  • To menn er døde på MC, en i Bergen og en på Lillestrøm
  • Ingen døde i Oslo, Nordland, Troms og Finnmark, eller Møre og Romsdal i mai.

Alle tall er foreløpige, og viser tall pr. 31.mai.

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Viken 23 10 8 5 4 11 11 6 -5
Oslo 2 2 2 1 1 0 1 0 -1
Innlandet 2 3 6 3 3 7 5 4 -1
Vestfold og Telemark 6 3 6 2 3 2 7 3 -5
Agder 1 8 1 1 5 2 2 1 -1
Rogaland 4 1 4 4 2 0 1 1 0
Vestland 7 3 6 7 4 3 0 2 2
Møre og Romsdal 3 2 0 3 3 4 0 1 1
Trøndelag 4 1 9 5 2 2 3 3 0
Nordland 3 1 1 3 3 6 4 0 -4
Troms og Finnmark 2 4 4 1 2 2 3 4 1
SUM 57 38 47 35 32 39 37 25 -12

 

Uhellstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Møteulykker 25 14 20 18 17 15 17 14 -3
Utforkjøring 14 10 16 4 8 10 9 6 -3
Kryssulykke 7 4 2 1 1 3 2 2 -1
Påkjøring bakfra 2 2 1 2 0 3 1 1 0
Fotgjengerulykke 9 5 4 6 3 6 6 2 -4
Annet 0 3 4 4 4 2 2 0 -2
SUM 57 38 47 35 33 39 37 25 -12
Kjønn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Kvinner 16 7 7 9 6 10 6 7 1
Menn 41 31 40 26 27 29 31 18 -13
SUM 57 38 47 35 33 39 37 25 -12
Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
0-15 4 1 0 1 1 0 1 1 0
16-24 9 7 7 6 5 6 5 3 -2
25-44 12 12 12 8 10 10 12 9 -3
45-64 12 6 16 9 10 12 12 8 -4
65+ 20 12 12 11 7 11 7 4 -3
SUM 57 38 47 35 33 39 37 25 -12
Enhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Fotgjenger 9 5 4 5 3 6 6 2 -4
Sykkel 2 1 4 2 3 3 2 0 -2
Moped 0 0 0 1 1 0 0 0 0
MC 6 7 4 4 2 5 4 2 -2
Personbil 31 24 30 17 22 21 19 18 -1
Tungbil 2 1 1 1 0 3 5 2 -3
Buss 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Annet 4 0 4 5 2 1 1 0 -1
SUM 57 38 47 35 33 39 37 25 -12