Meny
Full gass for biogass Illustrasjon: St1

Publisert
13.January.2022

Full gass for biogass

Enova har bevilget 7,1 millioner i støtte for å bygge Biogass Energi AS sin første fyllestasjon for biogass i Norge. «Dette er svært gledelig, og et skritt videre på vegen for å gjøre biogass til et allment tilgjengelig alternativ til fossilt drivstoff for lastebiler i Norge», sier daglig leder Stig Mortveit.

Biogass Energi AS er eid av energiselskapet St1 sammen med Knapphus Energi og Nor-log Gruppen, og ambisjonen bak selskapet er å bygge et nasjonalt nettverk av fyllepunkter for biogass i Norge.

St1 har over tid satset tungt på biogass og har gjort investeringer både i Norge, Sverige og Finland. Blant annet med oppkjøpet av E.ON Biofor i Sverige som nå heter St1 Biogas AB, og i Finland etablerer St1 og matvareselskapet Valio et selskap for produksjon av biogass fra gjødsel.

– Vi mener alvor med vår satsing på biogass, og har stor tro på at våre ambisjoner innen dette segmentet er riktig. Biogass Energi har gjort en strålende innsats for å materialisere dette, og vi ser frem til å følge prosessen med bygging fremover, sier Jonas Bæk som er markedsansvarlig for bedriftsmarkedet i St1.

Han understreker at forutsigbare rammevilkår er spesielt viktig i årene fremover.

– Ja, det er helt essensielt for at vi skal lykkes med oppbyggingen av nok fyllestasjoner for at bedriftskunder skal føle seg trygg på at de har tilgang på drivstoff der de er, sier han og legger til at biomandatet også kan være et effektivt og stabiliserende virkemiddel.

– I dag er ikke biogass en del av biomandatet, og vi mener det å inkludere dette i fremtiden gir en god mulighet for å øke innblandingsgraden av biodrivstoff samtidig som det gir oss insentiv til å investere. I Finland har de allerede innført dette, og det ser ut som at det har økt interessen for biogass.

Bevilgningen fra Enova er gitt til oppbygging av fyllepunkt i Aksdal i Rogaland, og Mortveit ser frem mot å starte byggingen.

– Vi er veldig takknemlig for støtten vi nå får fra Enova, og ser fram til å gi full gass videre. Miljøregnskapet for biogass er fantastisk, og teknologien er moden både for fyllestasjoner og biler. Så dette er ikke noe vi bare tester – vi vet det fungerer, avslutter Mortveit.