Meny
Girer opp for neste fase av elektromobilitet i langtransportbiler Foto: MAN

Publisert
19.May.2022

Girer opp for neste fase av elektromobilitet i langtransportbiler

På den tidligere flyplassen Berlin Tempelhof har MAN Truck & Bus for første gang offentlig vist prototypen av sin kommende elektriske lastebil, med tilstedeværelse av den tyske forbundsminister for digitalisering og transport, Dr. Volker Wissing. En spesiell teknisk egenskap ved den banebrytende elektriske lastebilen, som vil bli lansert på markedet i 2024, er kjøretøyets kapasitet til fremtidig megawatt-lading.

ABB E-mobilitet, en ledende global leverandør av ladeløsninger til el-kjøretøyer, tar sikte på å muliggjøre teknologi for megawatt-lading i løpet av de tre neste årene. MAN og ABB E-mobility vil øke tempoet for neste fase av elektromobilitet som blant annet innebærer operasjonell kapasitet til tunge langtransportbiler med rekkevidde mellom 600 og 800 kilometer. Med sitt utvetydige engasjement i elektromobilitet signaliserer de to virksomhetene at bransjen er klar til å gå videre, samtidig som lovgiverne nå skal etablere politiske rammer for utslippsfri veitransport.

– Vi er nødt til å gjøre veitransport grønnere for å oppnå våre klimamål. For å få til dette fokuserer vi først og fremst på markedsutviklingen for klimavennlige nyttekjørtøy og utviklingen av en tilsvarende høytytende ladeinfrastruktur. Prosjektet vi støtter vedrørende høytytende lading for elektriske lastebiler gir viktige erfaringer. Nå trenger vi å få flere el-lastbiler på veiene raskt. Partnerskapet mellom MAN og ABB viser at vi er videre på rett vei, sier den føderale ministeren for digitalisering og transport, Dr. Volker Wissing.

Under ministerens prøvetur i el-lastebilen fra MAN understreket Alexander Vlaskamp, toppsjef i MAN Truck & Bus, “at å akselerere utvidelsen av ladeinfrastrukturen er den eneste måten for å oppnå ønsket utvikling innen transport og tilfredsstille klimamål.” Han fremhevet også hvorfor MAN er avhengig av batteri-elektriske drivlinjer for fremtidens miljøvennlige nyttekjøretøy, hvor målet er lave driftskostnader og et best mulig samlet energiregnskap. – Som en del av Traton Group deltar vi allerede i et Joint Venture med industripartnere for å utvikle og drive et høytytende offentlig ladenettverk med et mål om minst 1.700 grønne ladepunkter i hele Europa, fortsatte Vlaskamp.

For å muliggjøre daglige kjøreintervaller på mellom 600 og 800 kilometer er MANs elektrisk lastebil, som skal lanseres i 2024, allerede utstyrt med tekniske forutsetninger for fremtidens megawatt ladesystemer. ABB E-mobility, som er en ledende global leverandør av ladeløsninger, har som mål å bringe slike ladesystemer raskt ut på markedet.

– Vi sikter mot å kunne tilby elektromobilitet på alle områder. Hos ABB E-mobility har vi arbeidet med å utvikle tilsvarende ytelsesstandarder i mange år. Megawatt-lading vil kreve ny strømteknologi med mer enn 1.000 Volt, så elektrisk sikkerhet og holdbarhet er avgjørende for slike effektnivåer. ABB E-mobility er rede til å ta disse utfordringene, ettersom vi kan akselerere viktig forskning og utvikling basert på våre eksisterende teknologier. Vår ambisjon er å bringe denne nye teknologien ut på markedet i løpet av tre år. Tidligere har slike utviklingsfaser ofte tatt betydelig lengre tid, sier Frank Mühlon, administrerende direktør i ABB E-mobility.

En forpliktende og ensartet standard er avgjørende for innføringen av megawatt ladeteknologi. Tyskland kan sette standarden her. Flere enn 20 partnere fra industri og vitenskap, blant annet MAN og ABB, arbeider med et høytytende ladeprosjekt (kjent som “HoLa” i Tyskland) som er finansiert av den tyske regjering og er verdens første megawatt ladeprosjekt. To høytytende ladepunkter med megawatt ladesystemer (MCS) bygges fire steder langs A2-motorvejen i Tyskland. Prosjektet er tenkt som grunnlag for senere landsdekkende ekspansjon.