Meny
Gjennom Europa med rallyet som støtter naturgass

Publisert
25.September.2017

Gjennom Europa med rallyet som støtter naturgass

Iveco, en pioner innenfor naturgass-teknologi for transportindustrien, deltar på årets “Blue Corridor-2017: Iberia – Baltia’ Rally med Stralis NP, den første naturgassdrevne lastebilen utviklet spesielt for langtransport med komprimert eller flytende naturgass som drivstoff.

Med deltagelsen ønsker Iveco å støtte utviklingen innenfor naturgass som selskapet anser som det beste og eneste modne alternative drivstoffet for bærekraftig transport.

“Blue Corridor-2017: Iberia – Baltia” Rally, som fremmes og organiseres av Gazprom Group og Uniper, samler hvert år representanter for energi- og logistikk-selskaper, kjøretøyprodusenter og transportører for å demonstrere fordelene med naturgass som morgendagens drivstoff.

Utvikle naturgass-infrastrukturen i Europa

Rallyet startet offisielt 18. september med utflagging-seremoni i Carregado (Lisboa). Herfra skal deltagerne kjøre tvers gjennom Europa til St. Petersburg i Russland. Karavanen tilbakelegger en distanse på mer enn 5.500 km, noe som gjør at “Blue Corridor Rally 2017” demonstrerer fremgangen som er gjort i å utvikle naturgass-infrastrukturen i Europa, og som bekrefter levedyktigheten på dette bærekraftige drivstoffet innenfor langtransport.

Langs ruten til “Blue Corridor-2017: Iberia – Baltia” skal karavanen gjøre opphold for en serie rundebordskonferanser og andre events hvor Iveco, representanter for gassindustrien og transportselskaper, samt representanter for myndighetene, vil diskutere de teknologiske og legale aspektene vedrørende bruk av naturgass innenfor veitransport, samt de miljømessige, økonomiske og sosiale fordelene med dette alternative drivstoffet. Målgang for rallyet er planlagt til 5. oktober for å falle sammen med St. Petersburg International Gas Forum.

Karavanen skal stoppe ved Iveco-fabrikken i Ulm i Tyskland hvor kjøretøyene kan fylle drivstoff på landets første LNG fyllestasjon. 25. september skal Iveco være vertskap på sitt utleveringssenter for en rundebordskonferanse med kunder og andre som er interessert i utviklingen av naturgass i transportindustrien.

Første naturgassdrevne lastebilen for langtransport

Iveco deltar med sin Stralis NP AS440S40T/P, utstyrt med en Iveco Cursor 9 LNG/CNG naturgass-motor som har den beste effekten med dette drivstoffet, 400 hk og et dreiemoment på 1700 Nm. Stralis NP er den første naturgassdrevne lastebilen spesielt utviklet for langtransport og den eneste lastebilen som går på både komprimert og flytende naturgass og som har effekt, komfort, girkasse-teknologi og drivstoffkapasitet som egner seg for langtransport. Med en rekordlang rekkevidde på inntil 1.500 km er Stralis NP en levedyktig løsning for bruk av naturgass i internasjonal langtransport.

Kjøretøyet vil tilbakelegge mer enn 5.500 km gjennom 12 land og vil kunne øke bevisstheten hos allmennheten, næringslivet, eksperter og media om fordelene ved bruk av LNG i transportsektoren.

Flytende naturgass (LNG) for lastebiltransport

Årets utgave av rallyet fokuserer på Flytende naturgass (LNG) for lastebiltransport. Dette bærekraftige drivstoffet kombinerer fordelene med utmerket miljøvennlighet med kostnadseffektivitet og utgjør dermed et levedyktig alternativ til diesel for varetransport og som er tilgjengelig nå. I en nylig publisert studie identifiserer det tyske ministeriet for transport og digital infrastruktur (BMVI) flytende naturgass (LNG) som den beste anvendelige løsningen for langtransport på kort sikt og for de neste 10 til 15 årene. Dette fokus på flytende naturgass harmonerer med Ivecos visjon om fremtiden i sektoren som det neste skrittet på veien mot bærekraftig transport.

Iveco har vært en pioner for alternative fremdrift de siste 20 årene og blir idag ansett som en leder innenfor denne sektoren. Som et resultat av et langvarig fokus på denne alternative drivstoffteknologien, er Iveco i dag den eneste produsenten som tilbyr et fullt program av naturgass-modeller fra lette nyttekjøretøy til langtransportbiler, samt busser. Med mer enn 22.000 solgte enheter er Iveco den absolutte markeds- og teknologiske leder innenfor naturgass-drevne nyttekjøretøy.