Meny
Gjennomføring av EUs mobilitetspakke Foto: NHO

Publisert
07.March.2022

Gjennomføring av EUs mobilitetspakke

NHO Transport har besvart høring om endringer i forskrift om kjøre- og hviletid og yrkestransportforskriften i forbindelse med innføringen av EUs mobilitetspakke i norsk rett.

Mobilitetspakken innebærer blant annet endringer i kjøre- og hviletidsreglene og fartsskriverregelverket. Endringene er ennå ikke iverksatt i Norge, men vil sannsynligvis bli innført i løpet av første halvår 2022.

NHO Transport er i hovedsak positiv til endringene da de medfører utvidede kontrollmuligheter og kan bidra til en mer rettferdig konkurranse. EU-regelverket er imidlertid tilpasset godstransport, og vi har derfor fremhevet at det er behov for å tilpasse kjøre- og hviletidsreglene til persontransportbransjen.

Les høringssvaret her