Meny
Gjør termotransport på bane mere miljøvennlig Ny grønn løsning på skinner. Fra v. Erik Solum-Head of Direct Road i Schenker, Trond Williksen-Sjef terminaldrift Green Cargo, og Bjarke Raaby-vogningeniør Green Cargo. Foto: Schenker

Publisert
17.November.2020

Gjør termotransport på bane mere miljøvennlig

Schenker AS gjør termotransport på bane mere miljøvennlig. Selskapet setter nå i drift en helt ny løsning med elforsyning til termoaggregater direkte fra kjørelinjen.

Schenker og Green Cargo setter i drift nye kjølevogner i Schenkers togprodukt North Rail Express (NRE) mellom Oslo og Narvik. Godsvognene som får får sin strømforsyning fra lokomotivet, er en unik løsning som er helt ny på markedet.

Den nye løsningen skaper store muligheter til å flytte trafikken med temperaturkontrollerte varer fra vei til jernbane med positive klimaeffekter og omfattende reduksjon av CO2-utslipp som følge av dette. Det faktum at varene transporteres med jernbane i stedet for med lastebil reduserer klimabelastningen med litt over 59.000 tonn CO2 årlig. I tillegg kommer effekten av å bruke elektriske agregater i stedet for dagens dieselaggregater.

Å flytte godstransport over til jernbane handler ikke bare om å redusere utslippene. Det handler også om transporteffektivitet og tryggere veier. Med denne løsningen kan vi oppnå en effekt på 13.000 færre vogntog på veiene, årlig.

Schenker starter opp med to elektriske vogner i et togsett for testing frem til april 2021. Testene evalueres i sanntid, og vi kan skalere opp antall vogner på kort varsel.Vognløsningen fra Wascosa er en vogn tilpasset intermodale løsninger med 20 “-,40″-, 45”-containere, samt 13,6 m. traller.

Den tekniske løsningen er basert på å koble vognene til lokomotivet, og deretter konverteres trømmen til trefase og 400 V. Vanligvis brukes dieselaggregater til vognene som transporterer tempererte varer. Disse bruker i gjennomsnitt 2,5 liter diesel per time. Transporttiden mellom Oslo og Narvik er 28-30 timer. For disse transportene betyr den nye løsningen, med elektriske vogner, reduserte CO2-utslipp fra fossilt brensel på ytterligere 122 tonn årlig.

Vi bruker kombinerte aggregatene som går på både diesel og elektrisitet. Dette gjør det derfor mulig å utføre innhenting og utkjøring til/fra jernbane med aggregater gående på diesel som så veksles over på strøm i toget. Dette gjør at vi kan ha en ubrutt og stabil temperatur fra lasting hos avsender til lossing hos mottager. I tillegg er dette en sikkerhet dersom vi får en strømstans.

Schenker ønsker å stadig modernisere og klimanøytralisere sine transporter i takt med tilgjengelig teknologi. Her har vi en god løsning som vi forventer oss en god miljøgevinst av.