Meny
Gods på bane – en ny viktig brikke er på plass

Publisert
11.August.2015

Gods på bane – en ny viktig brikke er på plass

I den pågående satsningen for å øke gods på bane har Jernbaneverket sett behovet for å styrke organisasjonen med spisskompetanse om marked, logistikk og vareflyt.

I første omgang styrker vi organisasjonen med en sentral «pådriver» og «koordinator» for de godsrelaterte prosessene.

Mandag 3. august var Roger Kormeseth på plass i denne rollen. Roger skal bistå i arbeidet med å utarbeide den nye godsstrategien og være en pådriver for å øke godstransporten på bane. Det å skape en forbedret dialog med brukerne av jernbanen vil stå sentralt i dette arbeidet.

Roger har lang og bred bakgrunn fra logistikk og transport, i Norge og internasjonalt. Han har ledet logistikkvirksomheten til store vareeiere innen dagligvarer og elektronikk. Blant annet ledet han i syv år logistikkvirksomheten til Hakon Gruppen AS/ICA Norge AS. Videre har han vært ansvarlig for den nordiske logistikkoperasjonen til Expert konsernet. I seks år, fra 2007 til 2013, var Roger Administrerende direktør for DHL Express sin virksomhet i Norge, herunder samlaster virksomheten. Roger er utdannet siviløkonom/MBA fra University of Colorado i USA.

-Slik jeg ser det, må man angripe dette fra to fronter. Det må utvikles og investeres for å gi godstransport på bane så gode rammevilkår som det er mulig innenfor akseptable rammer. Som vi vet er dette prosesser som tar tid. Tiden er nå imidlertid inne for å ta noen klare beslutninger på dette området. Gode rammevilkår er dessverre ikke nok. Skal jernbanen kunne ta ut sitt potensial må man derfor parallelt jobbe med å forbedre den operative driften for godsselskapene gjennom hele verdikjeden, sier Roger, som er svært optimistisk med hensyn til at gods på jernbanen skal klare å vinne nye markedsandeler i årene som kommer.

-Det vi trenger nå er et «felles løft» for gods på bane slik at vi kan sikre denne miljøvennlige transportformen en samfunnsmessig- og forretningsmessig levedyktig fremtid. Det skal vi klare, avslutter Roger.