Meny
Gods på bane – fremtidens løsning

Publisert
27.October.2017

Gods på bane – fremtidens løsning

Jernbanen sto samlet under dette slagordet på den årlige transport- og logistikkmessen på Gardermoen og ble belønnet med en stor pokal for messens beste stand.

80 utstillere, 115 foredragsholdere og rundt 900 deltakere: Praktisk talt hele Transport-Norge var representert på konferansen. Tradisjonen tro var stort sett alle beslutningstakere inkludert samferdselsministeren til stede.

«Gods på bane – fremtidens løsning» var altså slagordet som Bane NOR, Jernbanedirektoratet, CargoNet og Hector Rail samlet seg bak.

– Vi ønsket å vise at vi står samlet som bransje, sier markedskoordinator Vibeke Kilen i Bane NOR. Hun var hovedarkitekten bak fellesstanden som markerte seg i messelandskapet.

Dialog

Viktigheten av god og tett dialog for å kunne tilrettelegge et best mulig tilbud til markedet ble understreket. Pågangen på standen var større enn tidligere, ikke minst fra mange jernbaneinteresserte studenter.

Årets konferanse hadde mer fokus på vareeiere og transportbrukere enn tidligere, noe Bane NOR var godt fornøyd med.

– God dialog med godsnæringen og spesielt med Norsk Industri og NHO LT, som er bransjens foreninger er viktig for oss. Uten en forståelse av transportørene og vareeiernes behov vil vi ikke lykkes med satsingen med å få mer gods på bane, sier Kjell Maudal, leder for terminaler i Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR.

Bredt program

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR holdt to foredrag på konferansen, både om innholdet i jernbanereformen og jernbanesatsingen gjennom NTP.

Konferansen har også mye fokus på trender og utvikling. Som en del av dette hadde konserndirektør Sverre Kjenne fra Bane NOR et foredrag om «Den digitale jernbane – en teknologisk revolusjon». Kjell Maudal hadde samtidig ordstyrer-rollen i en parallellsesjon der bedriftenes fokus på transport og logistikk var tema.

Kostnadsstyring- og kontroll var ellers et gjennomgående tema på årets konferanse. Samferdsel har de siste åra vært budsjettvinner i Norge. Nå kreves mer samferdsel – og mer jernbane – for pengene.

– Under hele konferansen var det stor deltagelse fra stortingspolitikere og samferdselskomiteen. Vår stand fikk stor oppmerksomhet fra politikerne, og de har stilt spørsmål både til oss som infrastrukturforvaltere og selskapene som benytter banen, sier Kjell Maudal.

Samferdselsministeren holdt konferansens avslutningsinnlegg og deltok i en debatt der Transportkomiteen utgjorde resten av panelet