Meny
Godsrapport: Tilskuddsordning kan raskt styrke togets konkurranseevne mot vei

Publisert
21.December.2018

Godsrapport: Tilskuddsordning kan raskt styrke togets konkurranseevne mot vei

Dette er et av tiltakene som vurderes i rapporten «Konkurranseanalyse av markedet for godstransporten på jernbane» fra Oslo Economics.

Konsulentselskapet Oslo Economics har vurdert ulike tiltak som kan bidra til å styrke jernbanens konkurransedyktighet uten å gjøre større investeringer i infrastruktur. De finner at en målrettet tilskuddsordning kan være hurtigvirkende og bidra til å styrke konkurranseevnen mot vei, at endring av markedsstrukturen i terminalleddet kan utløse stordriftsfordeler og at en omlegging av dagens kompensasjonsordning kan bidra til å effektivisere infrastrukturforvalters arbeid og korte ned tiden banen er stengt.

Rapporten tar opp hvordan togselskapene konkurrerer mot hverandre, og hvilke muligheter togselskapene har til å ta markedsandeler på kort og lang sikt.

På kort sikt er det ofte begrensede muligheter til å respondere på endringer i etterspørselen fordi det tar tid å tilpasse kapasiteten. For kjøperne i markedet for kombitransport er imidlertid veitransport ofte et godt alternativ til jernbanetransport, så på kort sikt er konkurransen fra veitransport av større betydning enn konkurransen mellom togselskapene.

På lengre sikt har togselskapene muligheten til å tilpasse kapasiteten, gitt de begrensninger som er i infrastrukturen, og prisene til togselskapene blir en konsekvens av den valgte kapasiteten. Oslo Economics’ analyser tyder på at konkurransen mellom togselskapene har betydning for utfallet i markedet, og at tilbudet ville vært mer begrenset, volumet på jernbane lavere og prisene noe høyere dersom kombimarkedet hadde vært betjent av bare én aktør. Samtidig ville lønnsomheten for den ene tilbyderen trolig vært bedre enn det som er tilfellet for togselskapene i dagens situasjon.