Meny
Green Cargo først i Norden til å ta i bruk Eurodual-lokomotivet Fra venstre: Oskar Stenstrøm, Godsdirektør i Bane NOR & Bengt Fors administrerende direktør, Green Cargo Norge. Foto: Green Cargo

Publisert
17.December.2020

Green Cargo først i Norden til å ta i bruk Eurodual-lokomotivet

Denne uken starter en ny epoke for norsk godstrafikk. Green Cargo setter i drift de to første nestegenerasjon gods-lokomotivene i Norge. De nye Eurodual-lokomotivene er sterkere, bedre tilpasset tøff, norsk natur og vil redusere forsinkelsene i jernbanenettet. Med det nye lokomotivet kan ett godstog frakte like mye som 30 lastebiler. Norge er det første landet i Norden som tar i bruk det nye lokomotivet.

Administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge, viser stolt frem nyheten på godsterminalen på Alnabru.

– Vårt nye lokomotiv har seks akslinger, mot fire på dagens lokomotiv, og dette gir et bedre grep i skinnene. Lokomotivet har også en betydelig sterkere motor og dette gjør det nye lokomotivet mer egnet for det norske jernbane-nettet med mange og bratte stigninger, sier Bengt Fors.

Green Cargo er en av de første aktøren som tar i bruk den nye generasjonen av lokomotiv i Europa. Lokomotivet på Alnabru er det første i Norden.

Bedre tilpasset norske forhold

De nye Eurodual-lokomotivene har både elektromotor og dieselmotor.

– Med to ulike motorer kan lokomotivet brukes på alle baner, uavhengig av elektrifisering. Det er mulig å bytte mellom de to motorene i fart. Dette redusere risikoen for at det blir stående fast og dette bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, forklarer Bengt Fors. Det nye lokomotivet kan trekke et tog med opptil 30 godsvogner, mot 20 godsvogner med gårsdagens lokomotiv.

– Der to fire-akslede lokomotiver har vært nødvendig for å dra et godstog, kan Eurodual-lokomotivet trekke toget alene. Det nye lokomotivet reduserer driftskostnadene og gir plass til flere godsvogner, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge.

Umiddelbar effekt på godstrafikken

Godsdirektør i Bane NOR, Oskar Stenstrøm, er positiv til at Green Cargo nå setter to moderne, spesialbygde lokomotiver i trafikk.

– Som infrastrukturforvalter er vi veldig positive til at en sentral godsoperatør investerer i nye og topp moderne lokomotiver. Det gir umiddelbart en effekt – både på kapasiteten og effektiviteten i godstrafikken. Dette er med på å styrke konkurransefortrinnet til gods på bane, sier Oskar Stenstrøm. Mer kapasitet på jernbanenettet reduserer samtidig belastningen med tungtransport og lastebiler på norske veier.

Øker kapasiteten på jernbanen

I et tett-trafikkert jernbanenett øker det nye lokomotivet transportkapasiteten på gods, uten at det øker belastningen på jernbanenettet.

– Med unntak av korte møtespor, som begrenser lengden på togene, så finnes det restriksjoner i antall godstog og hvilke lokomotiver som kan kobles sammen på ulike strekninger. Det er viktig å finne løsninger til lengre tog, både gjennom å bygge ut krysningsspor og på andre måter. Denne typen lokomotiv kan også redusere risikoen for at det blir stående fast og dermed bidra til bedre punktlighet i togtrafikken, påpeker godsdirektør Oskar Stenstrøm i Bane NOR.

Fakta om Eurodual-lokomotivet:

  • Eurodual er et siste-generasjon, seksakslet lokomotiv, spesialutviklet av sveitsiske Stadler for godstransport.
  • Eurodual har både elektromotor og dieselmotor. Hovedmotoren er en syv megawatts elektromotor. Dieselmotoren driver en generator som produserer strøm til elektromotoren når lokomotivet går på ikke-elektrifiserte strekninger eller ikke har kjørestrøm.
  • Eurodual vil erstatte de fire-akslede Traxx-lokomotivene med en effekt på 5,6 MW, som brukes både til gods- og persontrafikk.
  • Green Cargo har i dag 12 daglige avganger i Norge tur-retur strekningen Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, og Oslo-Stavanger.
  • Det nye lokomotivet vil umiddelbart settes i bruk på Bergensbanen, og vil etter hvert brukes på alle jernbanestrekningene som Green Cargo trafikkerer.