Meny
Grensekontroller: Nær 1 200 kjøretøy kontrollert ved fire grenseoverganger

Publisert
18.April.2018

Grensekontroller: Nær 1 200 kjøretøy kontrollert ved fire grenseoverganger

Dekkene er bedre både på norske og utenlandske tungbiler, men kontrollene ved Svinesund, Ørje, Østby og Magnor resulterte i 29 anmeldelser og 315 bruksforbud.

Kontrollene ble gjennomført andre uken i april. Øyvind Grotterød i Utekontrollen i Østfold og Geir Thomas Finstad i Hedmark har inntrykk av at dekkutrustningen er blitt bedre de siste årene, og spesielt gledelig er det at utenlandske tungbiler nå er bedre skodd for norske forhold.

Sjåfører som får bruksforbud må sørge for å utbedre feil og mangler før de kan kjøre videre, og de alvorligste bruddene blir anmeldt til politiet.

– Geir Thomas Finstad

Bruksforbud til 315 sjåfører

Vel 25 prosent av sjåførene fikk bruksforbud, og årsakene er mange, men brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, dårlig lastsikring og dårlige bremser er gjengangere i statistikken.

– Sjåfører som får bruksforbud må sørge for å utbedre feil og mangler før de kan kjøre videre, og de alvorligste bruddene blir anmeldt til politiet, sier Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Samarbeid for økt trafikksikkerhet

Fire regioner i Statens vegvesen (Region øst, midt, sør og vest) samarbeidet om gjennomføringen av kontrollene, og alle er godt fornøyde med både resultatene og gjennomføringen. Tollvesenet og Politiet er også svært viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å sikre at tungbiler følger lover og regler når de ferdes på norske veier.