Meny
Grønn yrkestransport på ville veier

Publisert
27.July.2017

Grønn yrkestransport på ville veier

Einar Spurkeland i Schenker AS tar et oppgjør med miljøpolitikken. Han mener kollektiv varetransport og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

I et innlegg i Dagens Næringsliv (27.7.2017) tar Einar Spurkeland i Schenker AS et oppgjør med miljøpolitikkens ensidige tro på el-bilen som frelser også i varetransport og fremhever at kollektiv varetransport (samlasting) og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

Varetransport straffes

I dag straffes kollektiv varetransport med køståing, høye bomavgifter og vanskelige leveringsforhold. Rabatter i bommene for lastebiler er også fjernet i Førde og Gudbrandsdalen, mens personbiler får rabatt. Nye bomstasjoner spretter opp over alt og fører til kostnadsøkninger for varelevering.