Meny
Hadde kjørt lastebil i to uker, så smalt det Hanne fikk livet snudd på hodet i løpet av sekunder. Da var NLFs Kollegahjelpen en god støtte i den tunge tiden. Foto: Privat/NLF

Publisert
14.November.2022

Hadde kjørt lastebil i to uker, så smalt det

Hanne hadde akkurat startet å kjøre lastebil da hun havnet i en alvorlig trafikkulykke i Alta. Livet ble snudd på hodet. – Når alt ble mørkt og kaldt, var det et lysglimt og en varmende støtte som kom fra Kollegahjelpen, forteller Hanne.

Bakgrunn: 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker å rette søkelyset mot Kollegahjelpen som forbundet startet i 1995. Det er en landsdekkende støtteordning, basert på frivillig innsats, for lastebileiere og -sjåfører, som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben. 

2022 har blitt et dystert år med mange trafikkulykker, og så langt i år har 100 personer mistet livet på norske veier. Yrkessjåfører er en utsatt gruppe siden de ferdes mer på veiene enn de fleste, men i mange tilfeller kommer de ikke fysisk til skade. Påkjenningen er likevel for mange enorm i lang tid etter ulykken. Den 12. november markeres Kollegahjelpens dag, for å bevisstgjøre hjelpen som finnes der ute. 

Smellet

Hanne ønsker å dele sine erfaringer, og med sin historie gir hun yrkessjåfører som har opplevd traumatiske hendelser på jobb, et ansikt.  

Opplevelsen har uten tvil gått hardt inn på den unge sjåføren. 

– Som en del av en dyster statistikk med møteulykke mellom personbil og lastebil, sto lille redde meg, helt fersk i jobben midt opp i en alvorlig ulykke. Verden min ble snudd på hodet og livet ble endret på bare få sekunder, forteller Hanne. 

Hun følte at alt ble mørkt og kaldt og at det hele føltes så urettferdig. 

Tung hverdag 

– Det var likevel et lysglimt i mørket. Det å møte NLFs Kollegahjelpen og andre yrkessjåfører med samme traumatiske hendelser, var det som fikk meg videre. Det var små lysglimt i en tung hverdag, og det var ikke mange av dem like etter ulykken. Litt etter litt kunne jeg kjenne at de små lysglimtene hjalp på, forklarer Hanne. 

Videre forteller hun at det var hennes arbeidsgiver og andre lastebilsjåfører som oppfordret henne til å ta kontakt med kollegahjelpen. Det har hun ikke angret på at hun gjorde. 

– Jeg tok mot til meg og ringte til, Yngve Harila, i kollegahjelpen. Der ble jeg rett og slett møtt med forståelse og åpenhet, og vi avtalte å møtes fysisk dagen etter. Det ble et sterkt møte og en tung samtale, men samtidig gjorde det godt. For meg var det gull verdt å få møte et medmenneske som var ydmyk og som kunne dele erfaringer med meg, forteller Hanne. 

Godt med støtte 

Opplevelsen var traumatisk og har påvirket livet til Hanne i ettertid. 

– Hvert sekund, minutter, timer og dager etter den traumatiske ulykken gikk de samme bildene, lukten og følelsen på «repeat», om og om igjen oppe i hodet. Alt virket så håpløst. Da var det godt å vite at man ikke er den eneste som har hatt det slik.  Selv om det var både trist og tøft å høre andres historier, var det samtidig veldig trøstende, forteller Hanne. 

Hun mener at det å få snakke med sjåfører i samme båt og kollegahjelpen var det eneste som hjalp henne gjennom den vanskelige tiden.  

– Kollegahjelpen og i mitt tilfelle, han Yngve, har vært og er, en utrolig fin ressurs når det som ikke skal skje, likevel skjer, sier Hanne. 

Nå synes hun at kollegahjelpen virkelig fortjener heder og ære for den fine støtten og omsorgen de gir sjåfører i lignende situasjoner. 

Gjør en fantastisk jobb 

– Kollegahjelpen gjør en fantastisk jobb der de må lytte til usensurerte versjoner av forferdelige ulykker. Når de samtidig klarer å vise empati og dele erfaringer som kan hjelpe oss videre, viser det at vi virkelig trenger dette støtteapparatet rundt oss yrkessjåfører når alt annet svikter, mener Hanne. 

Til slutt oppfordrer hun alle som kommer i lignende situasjoner om å ikke nøle med å ta kontakt med kollegahjelpen. 

 – Jeg er utrolig takknemlig for at de var her for meg, og at de er der for alle yrkessjåfører, avslutter Hanne.  

Tøffe tak 

Yngve Harila, driver transport og kranservice i Vadsø, og er ved siden av jobben en av tre kontakter for NLFs kollegahjelp i Finnmark. 

– Det har vært relativt rolig her oppe i nord i år, men vi har hatt to tilfeller der to lastebiler har vært involvert i en trafikkulykke. Hanne var en av dem, forteller Harila. 

Han forteller at han i begge tilfeller ble kontaktet. 

– Når ulykken først skjer, så er kollegahjelpen viktig. Vi er glade for at folk tar kontakt etter en ulykke, for det er det kollegahjelpen er til, og det er alltid tøft for de som er involvert, forklarer Harila. 

Belastende 

– Yrkessjåfører som havner i alvorlige ulykker blir avhørt av politiet. De føler seg ofte mistenkeliggjort, og det er belastende for sjåføren. Heldigvis fikk jeg truffet Hanne etter ulykken på tross av store avstander her oppe i Nord, forteller Harila. 

Han tror at det viktigste er at de som havner i en ulykke får snakke med en person som har lang erfaring i bransjen.  

– Jeg er ikke noen psykolog, men en vanlig mann. Det at jeg kan stille opp, kommer fra forbundet og kjenner næringen, veier tungt i transportbransjen, forteller Harila. 

This is box title
 • Stadig flere yrkessjåfører hjelpes tilbake i arbeid etter traumatiske hendelser, mye takket være assistanse fra Kollegahjelpen til Norges Lastebileier-Forbund (NLF).  
 • Slike hendelser kan sette hvem som helst ut av spill, men man vet aldri hvordan man vil reagere på en slik hendelse før det faktisk har skjedd.
 • Det er ikke uvanlig at mange får det svært tøft i ettertid, selv om de ikke er fysisk skadet. Da er det viktig å få hjelp tilbake til hverdagen bak rattet. Det er her Kollegahjelpen til NLF spiller en viktig rolle, men i altfor mange ulykker blir apparatet aldri varslet, og sjåførene får derfor ikke den hjelpen de burde ha fått. 
 • I 2003 fikk NLFs Kollegahjelpen «Jobb for livet-prisen» av Rådet for psykisk helse. Prisen besto blant annet av et pengebeløp, som NLF brukte til å få gjennomført undersøkelsen «Møteulykker tungtransport/personbil» ved psykiater Hans Olav Tungesvik. 
 • Kollegahjelpen er et tilbud som alle yrkessjåfører kan benytte seg av, og man trenger ikke være medlem av NLF. 

Statistikk:

SBB – tall for 2022 – Antall ulykker med personskade og drepte hvor vogntog er involvert

 • Antall trafikkulykker med vogntog innblandet fra januar til juli 2022, var 61. Dette utgjorde antall personskader på 74 personer. 
 • SSB registrerer antall drepte i ulykker med vogntog fortløpende, og så langt i år er det 6 drepte. 
 • Merk at denne statistikken bare har med vogntog og derfor ikke alle tunge kjøretøy. 
 • Månedstallene er foreløpige fram til endelige tall er publisert, normalt i mai påfølgende år. Pga. treghet i innrapporteringen kan det ikke frigis detaljerte tall for antall ulykker og skadde før etter 4 måneder. 

Link til SSB: 03610: Drepte eller skadde i trafikkulykker med vogntog innblandet, etter statistikkvariabel og måned. Statistikkbanken (ssb.no)

Statens vegvesen (SVV): Antall drepte og skadde i ulykker med med tunge kjøretøy involvert for 2021

 • Antall personskadeulykker med Tungbil for godstransport involvert i 2021: 253 
 • Antall drepte i ulykker med Tungbil for godstransport involvert i 2021: 29 
 • Antall drepte og hardt skadde i ulykker med Tungbil for godstransport involvert i 2021: 67