Meny
Halv seier i kampen for tryggere vinterveier Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind

Publisert
21.October.2019

Halv seier i kampen for tryggere vinterveier

– Vi frykter den kommende vinteren, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Forrige vinter var det mye fokus på dårlig skodde tunge kjøretøy på norske vinterveier. Tragiske ulykker satte problemet på dagsorden.

Etter en høringsrunde er nå de nye reglene vedtatt og vil innføres for vinteren 2020/2021, altså om ett år. En økning i gebyr for mangler på vinterutrustning er allerede tredd i kraft.

Halv seier

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes feirer en halv seier.

– Dette er en bedring sammenliknet med dagens situasjon. De nye 3PMSF-merkede dekkene med alpesymbol skal være på styrende foraksel og drivhjul. De skal etter kravene være minimum 25% bedre enn referansedekkene, uttaler Klungnes.

– På den annen side ser jeg ikke frem til enda en vintersesong uten andre tiltak enn økte gebyrer. Midlene som er satt av til kontroller er heller ikke nok til å oppfylle kravet vårt om døgnkontinuerlig kontroll av tunge kjøretøy på vei inn til Norge. Andre tiltak vi har tatt til orde for er at transportkjøper må ansvarliggjøres og en kraftig økning av vintervedlikeholdet av veiene, fortsetter Klungnes.

– Alt i alt er vi positive til alle tiltak som bedrer sikkerheten på norske veier, men vi feirer ikke mer enn en halv seier, avslutter Klungnes.

Dette er reglene:

  • Det skal stilles krav om dekk av typen «3 peak mountain snowflake» på fremre styreaksler og drivaksler på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg.
  • Minimum tillatt mønsterdybde på 5 mm videreføres.
  • Det er innført en økning og differensiering av gebyr for mangler ved vinterutrustningen. Disse har allerede tredd i kraft.