Meny
Har tre måneder med nye bomtakster i Oslo endret trafikkbildet?

Publisert
29.January.2018

Har tre måneder med nye bomtakster i Oslo endret trafikkbildet?

Tre måneder med miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Osloringen har effekt.

Statens vegvesen har analysert rundt 20 millioner passeringer i 27 bomsnitt i Oslo over tre måneder. Målet var å se om det ble mindre trafikk etter at nye bomtakster ble innført 1. oktober 2017. Fra den dagen betaler en bomtakst etter type kjøretøy og tidspunkt, og taksten er i snitt rundt 40 prosent høyere.

Fem prosent færre biler

De tre første månedene har det vært 5 prosent færre passeringer på hverdager sammenlignet med måneden før takstendringen. Før takstendring var det litt over 280.000 passeringer i Osloringen i døgnet. Etter nye takster ble innført er det rundt 15.000 færre biler som passerer.

-Nedgangen i trafikken er jevnt fordelt over døgnet, det er ikke stor forskjell på rushtida og resten av døgnet.

Forventet reduksjon er 7 prosent om et år

-Vi hadde forventet at trafikkreduksjonen ville være på rundt 7 prosent i løpet av trinn 1 av Oslopakke 3 som går fram til 1. mars 2019. Det sier Terje Rognlien i Statens vegvesen som leder Oslopakke 3.

I mars 2019 innføres trinn 2 som innebærer en indre bomring med «armer». Da innføres også takst for nullutslippsbiler og toveis innkreving. Trinn 3 kommer 1. mars 2020 og omfatter en mindre takstøkning for nullutslippskjøretøy.

Rushtidsavgift har effekt

Rushtidsavgiften har gitt 3,2 prosent flere biler gjennom bomringen i kvarterene rett før og rett etter rushtidsperiodene. Økningen er størst i kvarteret før morgenrushet, da er det 11 prosent høyere trafikk. Det vil si at en del bilister som har valgt å endre reisetidspunkt eller transportmåte for å unngå rushtidsavgiften. Det sier Eirik Lund Presterud som har jobbet med analysen for Statens vegvesen.

Mindre endring på tunge kjøretøy

Takstendringen har ikke påvirket antall passeringer av tunge kjøretøy i særlig grad. Det er nå drøyt 3 prosent færre tunge kjøretøy.

-Det er normalt at tunge kjøretøy i mindre grad enn lette kjøretøy blir påvirket av en endring i bomtaksene, sier Lund Presterud.

Større rushtidseffekt i Bergen

Lund Presterud har tidligere analysert hva som skjedde da det ble innført rushtidsavgift i Bergen. Etter et år var det rundt 14 prosent færre biler i rushen. Totalt over døgnet var reduksjonen 5 prosent.

Trafikantenes kjøremønster og tilpasninger vil kunne endres over tid Lund Presterud sier forskjell i pris er årsaken til at det ble færre biler i rushtida i Bergen enn Oslo.

-I Oslo er det ti kroner dyrere å kjøre i rushtida for biler, mens det i Bergen var 26 kroner i forskjell.

Færre biler vil også med stor sannsynlighet gitt reisetidsbesparelser og miljøgevinster uten at det er undersøkt nå.

Korttidseffekt

-Jeg vil presisere at vi bare har sett på kortidskonsekvensene for trinn 1 av det nye bomtakstregimet i Osloringen. Trafikantenes kjøremønster og tilpasninger vil kunne endres over tid, sier Lund Presterud.