Meny
Historisk lave dødstall på norske veier i 2020

Publisert
07.January.2021

Historisk lave dødstall på norske veier i 2020

2020 ble året med historisk lave dødstall i trafikken – med 95 omkomne, er det for første gang under 100. Selv om hvert dødsfall er en tragedie for de som rammes, er det allikevel en viktig milepæl og en stor motivasjon til å komme enda lengre ned.

– Ikke siden 1947, og lenge før massebilismens tid, har vi sett lignende tall på trafikkdrepte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Dette er et viktig skritt i riktig retning, der Norge stadfester sin posisjon som et av verdens mest trafikksikre land.

Vegdirektøren er likevel bekymret over at det ikke har vært en tilsvarende nedgang i hardt og varige skadde, og lover at arbeidet for å nå nullvisjonen, med 0 drepte og hardt skadde i trafikken, fortsetter med uforminsket styrke.

10 døde i desembertrafikken

10 personer mistet livet i desember-trafikken i år mot 14 i fjor, og med det har 95 personer omkommet på norske veier i 2020. Det er 13 færre enn i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest omkom i Viken, færrest i Agder og Møre og Romsdal

Vi har sett flest dødsulykker i Viken (19), Innlandet (17) og Vestfold og Telemark (14). Fylkene Nordland (9), Vestland (7), og Trøndelag (6) hadde en markant nedgang mot 2019. Oslo opplevde den prosentvis største økningen med 6 omkomne i 2020 mot 1 året før. Troms og Finnmark hadde 6 omkomne mot 4 året før, og Rogaland hadde 5 døde, det samme som i 2019.

Agder og Møre og Romsdal har færrest drepte med 3 i hvert fylke.

Positiv utvikling blant kvinner og eldre

Det er omkomne i personbil som dominerer, men det er også her vi ser den største nedgangen med 13 færre drepte enn i fjor. Størst økning er det på MC med 4 flere drepte enn i 2019. Både kvinner og eldre (65+) har en positiv utvikling på ulykkesstatistikken. 17 kvinner og med det 13 færre enn i 2019, døde i trafikken i 2020. Det var 22 eldre enn 65 år som omkom – 9 færre enn i 2019.

Statistikken viser for også at det døde 20 på MC, 13 fotgjengere, 6 syklister og 5 tungbilsjåfører.

Årsakene til ulykkene er mange og sammensatte. Men det er, som tidligere år, typisk en middelaldrende mann som omkommer i en møte-, eller utforkjøringsulykke.

Historisk lave tall – nullvisjonen lever

I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken. Med 95 drepte i fjor, har vi i perioden fra 1970 hatt en nedgang i antall drepte på mer enn 80 prosent, samtidig som trafikken har nesten firedoblet seg.

I 2001 var det 275 drepte i trafikken og 1 043 hardt skadde, til sammen 1 318. Visjonen om å nå 0 framsto utfordrende. I ettertid har det vist seg at det målrettede, systematiske og kunnskapsbaserte arbeidet har båret gode frukter, og med 95 drepte og om lag 550 politirapporterte hardt skadde i 2020, er vi nærmere visjonen enn noen gang tidligere.

– Vi har satt oss ambisiøse mål. Men vi har dessverre ikke sett en like sterkt nedadgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte. I 2020 ble mer enn 500 personer hardt skadet i trafikkulykker. Det er store tall som vi tar på største alvor. Kampen mot alvorlige trafikkulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke, sier vegdirektøren.

Et annerledes år

Tallene viser at koronaen påvirker trafikkbildet, med en gjennomsnittlig trafikknedgang på 7–8 % på landsbasis sammenlignet med 2019. Det er grunn til å tro at det har påvirket ulykkestallene. Mindre trafikk betyr normalt færre ulykker, men det har vært store variasjoner rundt om i landet og over året. Dette er noe som vil bli analysert nærmere og i detalj når det foreligger mer data om både ulykkene og trafikken.

En takk til trafikantene

– Den rekordlave risikoen på norske veier er et resultat av et langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert arbeid. Det er mange aktører innen trafikksikkerhet som eier en del av resultatene. Vi har de siste fem årene vært det mest trafikksikre landet for trafikanter og opplever stadig færre trafikkdrepte. Dette skal vi bruke som en inspirasjon for det videre arbeidet, sier vegdirektøren.

Ingrid Dahl Hovland trekker også frem trafikantenes bidrag med god og trafikksikkerhet adferd.

– Vi har verdens flinkeste trafikanter. Vi ser at stadig flere holder fartsgrensen, mer enn 97 prosent bruker bilbelte og at vi er flinke til å dele veien mellom oss. Dette er adferd som redder liv.

Tall på omkomne i trafikken 2020

(NB: foreløpige tall)

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Viken 41 24 31 21 18 20 19 -1
Oslo 4 5 4 3 5 1 6 5
Innlandet 16 17 16 11 12 12 17 5
Vestfold og Telemark 14 10 9 7 12 11 14 3
Agder 9 12 11 5 10 8 3 -5
Rogaland 9 8 15 8 9 5 5 0
Vestland 12 12 11 16 15 11 7 -4
Møre og Romsdal 7 2 5 7 6 10 3 -7
Trøndelag 19 11 14 12 10 11 6 -5
Nordland 10 9 9 8 5 15 9 -6
Troms og Finnmark 6 7 10 8 6 4 6 2
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13

 

Hele året                
Uhellstype 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Møteulykker 58 37 43 45 36 42 39 -3
Utforkjøring 51 43 48 28 42 29 32 3
Kryssulykke 15 9 9 6 4 4 5 1
Påkjøring bakfra 2 3 4 7 6 5 1 -4
Fotgjengerulykke 18 12 15 12 13 13 12 -1
Annet 3 13 16 8 7 15 6 -9
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13

 

Måned 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring Beste tall /år
januar 9 6 13 6 6 7 8 1 6
februar 14 7 10 5 8 2 9 7 2
mars 9 10 8 7 2 7 8 1 2
april 7 4 9 5 8 13 6 -7 4
mai 18 11 7 12 9 10 8 -2 7
juni 18 9 15 10 12 11 9 -2 9
juli 18 15 22 10 10 6 10 4 6
august 18 14 13 12 7 9 9 0 7
september 15 11 14 5 17 10 2 -8 4
oktober 9 7 11 10 9 11 9 -2 7
november 7 13 5 11 14 8 7 -1 5
desember 5 10 8 13 6 14 10 -4 5
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13 64

 

Enhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Fotgjenger 18 12 15 10 13 13 13 0
Sykkel 12 5 12 9 7 6 6 0
Moped 2 1 1 1 2 0 1 1
Lett MC 2 0 1 1 1 1 2 1
MC 18 20 21 19 13 15 18 3
ATV/Traktor 4 2 9 0 2 0 1 1
Personbil 71 70 69 56 62 60 47 -17
Bobil/Varebil 2 2 3 3 5 6 1 -5
Tungbil 8 4 3 2 3 5 5 0
Buss 7 1 1 2 0 1 1 0
Annet 3 0 0 3 0 1 0 -1
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13

 

Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
0-5 1 0 0 2 1 0 1 1
6-15 4 3 2 2 0 0 1 1
16-24 22 32 24 13 17 19 18 -1
25-34 15 13 20 9 8 13 11 -2
35-44 14 15 11 15 14 15 10 -5
45-54 26 18 21 20 18 16 21 5
55-64 18 12 24 13 19 14 11 -3
65-74 24 14 15 13 10 10 12 2
75+ 23 10 18 19 21 21 10 -11
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13

 

Kjønn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Endring
Kvinner 40 30 24 32 26 30 17 -13
Menn 107 87 111 74 82 78 78 0
SUM 147 117 135 106 108 108 95 -13