Meny
Høring: Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Publisert
10.March.2022

Høring: Vil åpne for tyngre kjøretøy på flere veier

– Vi ønsker å legge til rette for gode transportmuligheter for næringslivet i hele landet. Derfor foreslår vi nå å gi mulighet for at noen flere veier kan åpnes for de tyngste kjøretøyene. Det vil bidra til økt effektivisering både i skogbruksnæringen og i transportnæringen. Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen nå på høring forslag om å åpne for at flere veier kan brukes av kjøretøy med inntil 60 tonn totalvekt. Forslaget om innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

I Norge er generelt tillatt maksimal lengde for kjøretøy 19,5 m og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte vegstrekning. Det er gjort unntak fra disse bestemmelsene for tømmervogntog 24 m/60 tonn og modulvogntog 24/25,25 m/60 tonn på strekninger som er vurdert som egnet for dette.

Endringen som nå foreslås, innebærer at veier som i dag er åpne for akseltrykk 8 tonn og inntil 50 tonn totalvekt, kan åpnes for 60 tonn totalvekt, dersom veieier ønsker det. Dette muliggjøres ved å øke antall aksler, enten ved å sette dem tettere eller øke kjøretøyets lengde, innenfor gjeldende lengdebegrensninger.

Ved innføring av en ny veiklasse, vil det likevel være opp til den enkelte veieier, særlig da fylkeskommune og kommune, å bestemme hvordan de ulike veistrekningene skal klassifiseres.