Meny
Høringsforslag om eierskifte av bil og bruk av salgsmelding på papir – foreslår personlig oppmøte for å hindre svindel

Publisert
06.September.2018

Høringsforslag om eierskifte av bil og bruk av salgsmelding på papir – foreslår personlig oppmøte for å hindre svindel

Selv om stadig flere bruker selvbetjeningsløsningen, er det fortsatt over 400 000 papirsalgsmeldinger årlig.

Med dagens ordning kan salgsmelding sendes i posten til Statens vegvesen. Da er det ikke mulig å foreta identitetskontroll hverken av kjøper eller selger. Statens vegvesen foreslår nå at det innføres identitetskontroll ved alle eierskifter.

– Det har blitt avdekket svindel og misbruk i forbindelse med innlevering av salgsmelding på papir. Det har i tillegg til falske signaturer blitt avdekket både ID-misbruk, uriktig identitet, svart omsetning av kjøretøy og skatteunndragelse, sier Bodil Rønning Dreyer, direktør for Trafikant og kjøretøy i Statens vegvesen.

I et høringsforslag som nylig er sendt ut, foreslår Statens vegvesen at salgsmelding på papir bare godtas når kjøper og selger møter på en trafikkstasjon og dokumenterer sin identitet.

Helst selvbetjeningsløsninger, men papir fortsatt mulig

– Vi ønsker primært at flest mulig bruker selvbetjeningsløsningene for eierskifte av kjøretøy. Der er det sikker identifikasjon av både kjøper og selger ved at de logger seg inn via ID-porten, sier Dreyer.

Det har blitt avdekket svindel og misbruk i forbindelse med innlevering av salgsmelding på papir.

– Bodil Rønning Dreyer

Noen velger likevel fortsatt papirsalgsmeldinger. For å bli tryggere på at opplysningene i papirsalgsmeldingene er riktige, foreslår Statens vegvesen at alle partene på salgsmeldingen må møte opp personlig ved en trafikkstasjon og vise legitimasjon før salgsmeldingen legges inn i motorvognregisteret.

De foreslåtte endringene vil, hvis de blir vedtatt, tre i kraft i løpet av første kvartal i 2019.

Vanskeligere å svindle

– De foreslåtte endringene vil vanskeliggjøre svindel knyttet til omsetning av brukte kjøretøy, sikre at opplysningene i motorvognregisteret er riktige, samt gjøre prosessen rundt eierskifte av kjøretøy tryggere for alle involverte parter, sier Dreyer.

Høringsfristen er 21. november.