Meny
Høyeffektsbatterier i skip vil gi lønnsom miljøgevinst

Publisert
11.November.2015

Høyeffektsbatterier i skip vil gi lønnsom miljøgevinst

Grenland Energy har med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning på 2,6 millioner utviklet banebrytende teknologi for energioptimalisering ombord på skip.

– Sammenliknet med bilbransjen vil en elektrifisering av skip kunne gi ti ganger så stor miljøgevinst, sier Roman Stoiber, daglig leder i Grenland Energy.

[factbox id=”1″]

Grenland Energy utvikler og selger batterisystemer til maritime applikasjoner. Batteriløsningene deres kan levere all sin effekt på forholdsvis kort tid, slik at dyr og forurensende dieselgeneratorkapasitet kan reduseres og optimaliseres. Maritim bransje står for store utslipp, og Grenland Energys batterisystemer for hybridelektriske og fullelektriske skipsinstallasjoner er unike.

– Batteriløsningen vår, som er optimalisert for høye effekter, blir i første omgang testet på kransystemer, men vi ser at teknologien vil kunne brukes på flere områder hvor den kan gi betydelige miljøgevinster og økonomiske besparelser, sier Stoiber.

De øvrige batterisystemene på markedet er stort sett optimalisert for jevn bruk av energi. Målgruppen er rederier og verft samt fremdrifts- og utstyrsleverandører.

Grenland Energy er et godt eksempel på hvordan det grønne skiftet kan gi konkurransefortrinn

– Grenland Energy er et godt eksempel på hvordan det grønne skiftet kan gi konkurransefortrinn. De har vært flinke til å benytte seg av virkemidlene vi tilbyr, i tillegg til miljøteknologiordningen har de også fått støtte gjennom etablerertilskudd, mentor og IFU. Både de som har en nystartet bedrift med vekstambisjoner eller en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet kan søke etablerertilskudd, sier Gry Langbakk i Innovasjon Norge i Telemark.

Miljøteknologiordningen gir støtte til bedrifter som utvikler teknologi som forbedrer miljøet, og skal bygge demonstrasjonsanlegg i Norge. Videre er IFU en støtteordning for innovative prosjekter med internasjonalt potensial, som skal realiseres i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor.

Spennende leveranse til Grieg Star

I sommer inngikk Grenland Energy avtale med Kongsberg Maritime og rederiet Grieg Star om levering av verdens første høyeffekt batterisystem for hybriddrift av elektrisk drevne kraner ombord på skip.

– Med batterihybrid drift av kranene forventes det en drivstoffbesparelse på opptil 30 % ved kranoperasjoner. Liggetiden ved kai går også ned fordi kranene blir mer effektive. CO2 besparelsene per skip tilsvarer utslippene fra over hundre biler. I tillegg til å slippe ut mindre CO2 vil løsningen bidra til bedre lokal luftkvalitet i havnene ved at sotpartikler, NOX og SOX-utslipp reduseres drastisk, sier Stoiber.

Partnerskap gir markedstilgang

Fire gründere med solid erfaring fra batteri- og bilindustrien startet Grenland Energy AS i 2012. Året etter leverte selskapet sitt første batterisystem til ABB. To år senere fikk Grenland Energy Årets gründerpris i Telemark, og samme år gikk Kongsberg Maritime inn med tyve prosent eierandel, noe som har gitt Grenland Energy tilgang til en større del av markedet. I dag er også Vekst i Grenland og Proventia inne på eiersiden. Gjennom internasjonalisering, kontinuerlig videreutvikling, spesialisering og effektiv energibruk ønsker de å skape flere arbeidsplasser. I løpet av de neste fem årene er målet at bedriften skal utvikle seg til en internasjonalt anerkjent leverandør av batterisystemer til maritim bruk.

Pilottesting med stort potensial for vekst

– Samarbeidet med Innovasjon Norge har gjort det mulig å få på plass pilottesting av basisteknologien. Innovasjon Norge har også bidratt med rådgivningshjelp angående forretningsutvikling og markedsføring helt fra vi startet. Dersom piloten er vellykket, vil Grieg Star bestille ni batteripakker til. Dette medfører store besparelser i forbruket av drivstoff, mer bærekraftig shipping og ikke minst en svært viktig avtale for Grenland Energy, sier Stoiber.