Meny
Hva koster ei kø?

Publisert
01.August.2017

Hva koster ei kø?

Statens vegvesen har fått regnet ut hva bilkøene koster transportnæringa.

Forskere fra TØI har sett på årlige køkostnader for transportnæringa på fire strekninger (begge retninger):

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo) – 32 millioner kroner
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen) – 3,6 millioner kroner
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger) – 2 millioner kroner

Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)- 3,3 millioner
Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Det var her det var størst forsinkelser og mest gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Har brukt Vegvesenets databaser

TØI som har brukt Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by for å se hvordan dette kan brukes til analyser. Databasene som er brukt er Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Det er også brukt data fra bompasseringer.

Formålet med rapporten er å se hvordan Vegvesenets databaser kan brukes til bedre analyser av godstrafikk i by.