Meny
Hva må til for å elektrifisere varebilmarkedet?

Publisert
16.March.2018

Hva må til for å elektrifisere varebilmarkedet?

Norge er verdensledende i elektrifisering av personbilparken, og har et mål om at 100% av personbilsalget skal være elektrisk i 2025.

ZERO har det samme målet for lette varebiler, og et mål om at salget av tyngre varebiler skal være 100% elektrisk innen 2030. Så langt ligger elvarebilsalget langt bak elbilsalget, med snaue 2% mot 21% på elbil. Vi diskuterer: Hva må til for å få fart i elvarebilmarkedet? Hvilke virkemidler og rammebetingelser må på plass nasjonalt og lokalt? Hva er status på leverandørsiden? Hva kan gjøres på etterspørselssiden?

Frokost serveres fra 07:45. Programstart 08:00.

Frokostseminaret 11. April er gratis. Påmelding gjøres ved å klikke på denne lenken.

Foreløpig program

– ZERO: Hvor står vi i dag, og hva må til for å få fart i elvarebil? Torfinn Belbo, rådgiver i ZERO

Hvilken rolle kan etterspørselssiden spille?

– Flåteeiere vil over på elektrisk. Hva får vi til, og hva trengs for en 100% elektrisk flåte av lette kjøretøy? Veidekke holder innlegg på vegne av Norge203040-koalisjonen sin pilot GreenFleet

– Slik får vi til helt utslippsfri budtjeneste og varelevering i Oslo. Tore Alm, forretningsutvikler DønnGrønn, Transport-Formidlingen SA

Hva kan byene gjøre for å akselerere overgangen til utslippsfrie varebiler og nyttetransport?

– Navn vil bekreftes.

Hva kan leverandørene levere i dag, hva er på vei, og hvilke utfordringer står de ovenfor for å kunne levere utslippsfrie løsninger?

– Electrifying large vans: One solution, and some challenges. Lou Jedeloo, Brand Ambassador SAIC-Maxus EV Europe, Saic Motor

– Flere navn kommer.

Hva må til på virkemiddelsiden?

– Samtale med Arnt-Gunnar Lium, Seniorrådgiver i Enova og flere: Hva kan Enova gjøre for å forbedre sine støtteprogram for nyttekjøretøy?Samtalen ledes av ZERO

– Politisk samtale, navn vil bekreftes.