Meny
Hva må til for å redusere utslippene i transportsektoren?

Publisert
19.May.2016

Hva må til for å redusere utslippene i transportsektoren?

Zero-leder Marius Holm er klar på at det i fremtiden ikke er rom for å bruke fossile drivstoff. Derfor mener han det er positivt at mange av de store aktørene satser tungt på nye energiløsninger.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker de med daglig leder Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero.

I hvilken grad mener du transportbransjen er opptatt av energi- og klimavennlige løsninger?

Det er et betydelig fokus på energi- og klimavennlige løsninger i transportbransjen, men med noen variasjoner. Deler av bransjen er eksempelvis i et typisk lavmarginmarked hvor det ikke er rom for å gjøre noe annet enn å være billigst mulig. Derfor er det ikke et entydig svar. Likevel er det svært positivt at mange av de store aktørene satser tungt på nye energiløsninger. På Zerokonferansen i fjor høst fikk vi rundt 70 aktører innen transportsektoren med på en erklæring der de forplikter seg til å velge fornybare transportløsninger.

Hvorfor bør transportbransjen være opptatt av grønne løsninger?

Fordi transport er en veldig stor utslippssektor både i Norge og globalt. Det er rett og slett ikke rom for å bruke fossile drivstoff i fremtiden dersom vi skal ha et håp om å nå klimamålsettingene våre. Dessuten er det en sektor hvor vi må gjøre kompliserte endringer for å lykkes. Biodrivstoff er for eksempel ikke en farbar vei alene. Vi kan ikke produsere nok bærekraftig til å erstatte alt fossilt drivstoff. Derfor er vi avhengig av en proaktiv transportsektor som satser på nye, teknologiske løsninger. Samtidig kan ikke endringen skje utelukkende på bransjens initiativ. Vi må ha kraftige incentiver gjennom politiske tiltak. I tillegg trenger vi en generell teknologiutvikling. Vi har sett hvordan elbilrevolusjon har påvirket persontransport til lands, og nå trenger vi et lignende skifte for skip og lastebiler. Dette handler om utvikling av batterier og hydrogenmotorer samt infrastruktur. Vi må få større deler av landtransporten over på skip og bane.

Hva er det viktigste tiltaket for å redusere energibruken i transportsektoren?

Det må koste noe å forurense. Derfor må vi ha et avgiftstrykk på bruk av fossile drivstoff som er høyt nok til at alternativer kan presse seg frem i markedet. Samtidig kan ikke avgiftsnivået være så høyt at vi opplever en handelslekkasje til utlandet. Det må være både pisk og gulrot. Løsningen kan være incentivordninger knyttet til energibruk, for eksempel for elektriske og hydrogendrevne lastebiler. På sjøsiden har vi så vidt begynt med batteriferger, men må utvide satsingen til å gjelde godsskip i nærskipsfart. Satsingen bør drives både av avgifter og Enova-støtte. På sikt må vi også tilrettelegge infrastrukturen markedet trenger for mer klimavennlig kystgodstransport.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

På landsiden er Asko i førersetet. Asko er både en stor aktør og har en tydelig ambisjon om å fase ut fossilt drivstoff og satse på alternativ teknologi. De har for eksempel importert el-lastebiler med Enova-støtte. Når det gjelder sjøtransport, er rederi- og verftsnæringen pådriveren. Til forskjell fra landtransport, har næringen selv lyst til å ta posisjon på ny teknologi. Enkelt fortalt er det fordi Norge er en stor produsent av skip. Vi har derfor det som skal til for å være en leverandør, og ikke bare en kjøper, av god grønn teknologi.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Veitransporten og nærskipsfarten vil i veldig stor grad være basert på elektrisitet og hydrogen. For resten av transportsektoren, vil biodrivstoff være viktig, samtidig som elektrisitet og hydrogen spiser seg inn i stadig større deler av tungtransport og anleggstransport. For at biodrivstoff skal være et reelt bærekraftig alternativ, er vi også avhengig av produksjon av fornybart drivstoff basert på avfallsgjenvinning og skog her hjemme.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg bruker sykkel eller kollektivtransport til jobb, og har en ladbar hybridbil. Jeg håper det er den siste bilen jeg har med forbrenningsmotor, og at jeg kan kjøpe en rimelig elbil med lang rekkevidde neste gang jeg bytter bil.